Illustrasjonsbilde: Svend Ole Kvilesjø / Skypix.no

Verden ligger i det onde

Gud ser alle ting, det som skjer i det skjulte og det som skjer i det synlige, det onde og det gode. Gud ser og vet om alt!

Men de onde tingene som skjer er et resultat av syndefallet som verden lider under:

“Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde.” (1.Joh.5:19)

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Og Jesus lærte oss og be: “frels oss fra det onde”!

Faktum er at hele verden ligger i det Onde, men Jesu etterfølgere er i denne verden som lys i mørke, og salt slik at ikke verden råtner helt opp:

“Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.” (Mat.5:13)

Millioner av mennesker har de siste årene blitt rammet av terror og krig, Norge inkludert. Forfølgelse av kristne er i dag historisk høyt og Israel har opplevd krig og terror fra dag en siden sin gjenopprettelse.

Gud lar ikke dette skje fordi det er hans vilje, men det skjer fordi mennesker lar seg styre av det Onde.

Vi lever fortsatt i nådens tidsalder, og frem til Jesus kommer tilbake skal ikke vi dømme noen. Vi blir alle frelst av kun nåde. Det betyr imidlertid ikke at Gud ikke lenger straffer folk og nasjoner, Herrens dom kommer til slutt.

Paulus sier: “for Herren er den som dømmer meg. Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. Han skal få fram i lyset det som er skjult i mørket, og avsløre hjertets tanker. Da skal Gud gi enhver den ros han har fortjent.” (1.Kor:4-5)

Kristnes kall er å forkynne hele evangeliet, nåde, omvendelse fra synd, frelse og dom. Men uansett hvor uenig vi er med folk eller hvor onde menneskers gjerninger er, mener jeg at kristne gjør klokt i å ikke forkynne at noen blir rammet av sykdom, naturkatastrofer, terror eller krig som straff fra Gud.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

“Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men: Er din fiende sulten, så gi ham mat, er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!” (Rom.12:18-21)

Hevnen og straffen hører Herren til og Bibelen er klar på at det kommer en vredesdom ved tidens ende, ved Jesu andre komme.

Alt det som Gud elsker hater Satan, derfor blir Guds folk hatet og forfulgt i denne verden:

“Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. Husk hva jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere.” (Luk 15:18-20)

Rett før Jesus kommer tilbake vil den Onde påføre Guds folk historisk stor trengsel. Apostelen Johannes beskriver i sin visjon om hvorfor og hvordan kristne blir slaktet i “dyrets rike”:

“Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden.” (Åp.20:4)

“Dyrets rike” som blir beskrevet å kontrollere områdene i Midtøsten og Nord Afrika, vil forfølge og tvangskonvertere kristne til sin egen religion, nøyaktig slik vi ser IS gjør i dag, bare i enda større skala. Riket til Satan lykkes også til slutt med å knuse nasjonen Israel, noe IS, Hamas, Iran og andre radikale islamister åpent forkynner at de vil lykkes med før deres forløsning kommer.

Vi er i dag øyenvitner til at kristne blir knust og holdt nede med jern hånd over store deler av den muslimske verden. Om dette får forstette så vil store områder miste sitt “salt”, det vil råtne opp og bli fullstendig lovløst.

Det er ut ifra denne sammenhengen vi kan forstå den endelige vredesdommen fra Herren, ondskapen tar overhånd! Men rett før Jesus kommer tilbake for å sette folket sitt fri fra trengslene, så vil han sende kraftige advarsler slik at “dyrets folk” skal omvende seg.

“Jeg setter varsler på himmel og jord, blod og ild og røyksøyler. Solen forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og skremmende.” (Joel 3:3-4)


Gud er nådig og vil ikke at noen skal gå fortapt, ikke en gang folkene i “dyrets rike” som systematisk voldtar, forfølger og halshugger Guds folk. For på samme måte som Herren advarte Faraos rike i Egypt med de “ti landeplagene” vil Han også advare “dyrets rike” med de “syv vredesskålene”.

Akkurat som landeplagene rammet spesifikk naturen og folket til Farao, vil vredesskålene som beskrives i Åpenbaringen 16, ramme naturen og folkene som tilhører “dyrets rike”.

1. “Da gikk den første engelen bort og tømte sin skål ut over jorden. Og vonde og forferdelige byller brøt ut på de menneskene som bar dyrets merke og tilba bildet av det.” (2)

2. “Den andre engelen tømte sin skål i havet, og det ble til blod som fra en død kropp, og alle levende skapninger i havet døde.” (3)

3. “Den tredje engelen tømte sin skål i elvene og kildene, og de ble til blod.” (4)

4. “Den fjerde engelen tømte sin skål ut over solen. Da fikk den makt til å svi menneskene med ild, og menneskene ble svidd i voldsom hete. Likevel spottet de Guds navn, han som hadde disse plagene i sin makt, og de (dyrets folk) vendte ikke om så de ga ham ære.” (8-9)

5. “Den femte engelen tømte sin skål ut over dyrets trone. Da ble dyrets rike lagt i mørke, og folk bet seg i tungen av smerte. Men de spottet himmelens Gud for smertene og byllene sine, og de vendte ikke om fra sine gjerninger.” (10-11)

Mørket som faller over “dyrets rike” er et referanse punkt, som vi har sett varslet profeten Joel dette og Jesus varslet det samme:

“Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys.” (Mat.24:29)

Så ved den sjette vredesskålen faller det et mørke over jorden, da går det raskt mot slutten:

6.
“Den sjette engelen tømte sin skål i den store elven Eufrat. Vannet i den tørket bort, så det kunne ryddes vei for kongene fra Østen. Og jeg så at det ut fra dragens og dyrets (Antikrist) og den falske profetens munn kom tre urene ånder som lignet frosker. Dette er demoniske ånder som gjør underfulle tegn, og de drar ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den allmektiges store dag.” (12-14)

Som vi ser rammer de seks første “vredesskålene” spesifikk “dyrets rike”, og de er alle advarsler fra Gud om at de må omvende seg. Den endelige vredesdommen kommer ved den syvende skålen, enden er da rett rundt hjørnet, nådetiden er slutt:

“Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.” – (15)

Dette er det siste vekkeropet fra Herren og jeg tror dette varsler en stor vekkelse. Mennesker over hele verden vender om, og martyrenes tall kommer inn i “dyrets rike”.

Elven Eufrat er sentralt i “dyrets rike”, det sjette og siste tegnet er at Eufrat, området der IS har etablert seg, tørker ut og store horder av jihadister fra regionen går mot Israel:

“Og åndene samlet kongene på stedet som på hebraisk heter Harmageddon (Israel).” (16)

Når den syvende og siste skålen tømmes skjer dette:

7. “Den sjuende engelen tømte sin skål ut i luften. Da lød det fra tronen i tempelet en høy røst som sa: Det er skjedd!” (17)

Når Israel er knust og oversvømmet av jihadister, griper Jesus til slutt inn for å stoppe nedslaktingen av Guds folk. Naturkatastrofene kulminerer og Herren fillerister jorda og knuser folkene som ikke har tatt advarslene på alvor:

“Og det kom lyn og drønn og tordenbrak, og et kraftig jordskjelv som det ikke har vært maken til så lenge det har levd mennesker på jorden – så kraftig var det. Den store byen ble kløvd i tre deler, og folkeslagenes byer ble lagt i grus. Gud glemte ikke det store Babylon og lot det få begeret med hans harmes og vredes vin. Hver øy ble borte, og fjellene forsvant. Fra himmelen falt store hagl så tunge som en talent ned over menneskene. Men de spottet Gud for plagen med haglet, for plagen var stor og forferdelig.” (Åp.16:18-21)

Det er viktig å forstå at alle mennesker er like mye elsket av Gud, Han vil ikke at noen skal gå fortapt, heller ikke jihadistene. Herren vil at de skal omvende seg og sender derfor kraftige advarsler som er forhåndsvarslet i Skriften.

Det profetiske ord varsler en mengde tegn som skal skje, men tenk når vredesskålenes oppfyllelse blir varslet i mediene rundt om i verden. Jeg tror dette resulterer i at store skarer av mennesker - jøder, muslimer, alle slags hedninger og lunkne kristne - faller på kne og vender om.

Selv om alt virker håpløst og ser mørkt ut for oss mennesker, så vet vi at Herren har full kontroll. Jesus skal snart åpenbare seg, han har lovet å utrydde ondskapen og å styre verden med jernstav fra Jerusalem.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Hvordan kan vi hjelpe flest mulig flyktninger?
Les også
Korset - til fastsatt tid
Les også
Guds vilje i historien