Valgfriheten må forsvares

Vi må fortsette forsvaret av foreldrenes rett til å velge utdanning for egne barn.

Økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH) uttalte denne uken her i avisen at det bare er et tidsspørsmål før kristne friskoler kommer til å miste statsstøtten.

Utgangspunktet for uttalelsen er striden som har oppstått etter at Indremisjonsforbundet stilte klare samlivs-etiske krav til lærere som skal ansettes ved den nye Sjøholt Folkehøyskole.

Grytten mener at de tolerante ikke er tolerante nok til å gi kristne skoler statsstøtte. De er bare tolerante nok til å gi støtte til de som de er enige med selv.

Gjeldende friskolelov ble vedtatt som et bredt forlik som favnet alle partiene på Stortinget i 2008. Loven gjelder fortsatt, men den har stadig blitt utfordret av partier på rød-grønn side.

Sist ute var Arbeiderpartiets landsmøte i april i år der de ga kommuner og fylkeskommuner vetorett i saker om etablering av private skoler.

Men det er ingen tvil om at foreldrenes rett til å velge en oppdragelse og utdannelse for sine barn er en rettighet som er forankret i internasjonale konvensjoner som FNs barnekonvensjon, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Dette er konvensjoner som Norge har tiltrådt.

Av dette følger at det må være en rettighet å etablere skoler som bygger på pedagogiske eller religiøse alternativer. Skal den retten være reell, må også staten sørge for at elever i slike skoler får tilsvarende økonomiske tilskudd som elever i den offentlige skolen.

Dersom det skulle gå slik som Ola Grytten forutser, vil det gi motstanderne av private skoletilbud ytterliggere vann på mølla. For dersom skolepenger kun blir en foreldreoppgave, vil det bare være barn fra velstående familier som har mulighet til å velge et privat alternativ i utdanningen.

Er det noe friskolenes motstandere har vært fokusert på, er det jo nettopp å påpeke at private skoler kun er for de rike på grunn av skolepengene. I en situasjon med enda dyrere skoleplasser, vil kravet om forbud mot et privat skoletilbud selvsagt bli forsterket.

Motstanden fra rødgrønn side ser ikke ut til å skremme de som fortsatt ønsker å etablere private skoler her i landet. Utdanningsdirektoratet har nettopp offentliggjort en liste som viser at 38 søkere ønsket å starte nye skoler fra inneværende høst. Ni av søknadene fikk godkjentstempel, blant dem Kristen Friskule, Voss, Groruddalen kristne skole, Oslo og Oasen skole i Drammen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hvis vi ikke ønsker en oppfyllelse av spådommene om bortfall av statlig støtte, er det fornuftig å se til en annen del av intervjuet med økonomiprofessoren. Der slår han fast at vi alle fortsatt har mulighet til å påvirke dette politikkområdet gjennom vår brtuk av stemmeseddelen.

Vi minner om at det er stortingsvalg om halvannet år, og at friskolenes framtid kan være blant sakene som er i spill ved den anledningen. Vi må fortsette forsvaret av foreldrenes rett til å velge utdanning for egne barn.