ERKJENNER: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen innrømmer at Shaun Henrik Mathesons tirade mot Israel hadde et antisemittisk innhold.

Sterk innrømmelse av jødehat

I mine fem år som medlem i Kringkastingsrådet har jeg aldri opplevd en så sterk beklagelse fra NRKs ledelse som den som kom av Israel-tiraden til Shaun Henrik Matheson. Det var da også helt nødvendig.

De ansvarlige i NRK handlet i utgangspunktet svært resolutt da saken om deres medarbeiders ukontrollerte utblåsning mot Israel og jøder ble offentlig kjent tirsdag i forrige uke. Selv om det var kveld så ble det umiddelbart holdt redaktørmøte og tatt gode beslutninger om beklagelse og avpublisering. Det var en tillitsvekkende reaksjon på det som var helt uakseptabel oppførsel fra en NRK-programleder.

Foran torsdagens møte i Kringkastingsrådet, som hadde mottatt over 500 klager på programmet, var det likevel fortsatt en rekke spørsmål som hang i luften.

Denne saken er så grov at det var viktig å utfordre NRK-ledelsen til å klargjøre hva det egentlig er man beklager? Hvordan vil NRK-ledelsen karakterisere tiraden fra Matheson? Hva er det konkret NRK mener var problematisk med det som deres medarbeider formidlet? Og er man beredt til å bruke de korrekte beskrivelsene på det som ble sagt? At det rikskringkasteren i dette tilfellet kringkastet faktisk var dehumaniserende og antisemittiske uttalelser?

Som en statlig mediebedrift er NRK forpliktet på grunnlagsdokumenter som slår fast at alle mennesker har lik verdi. Shaun Henrik Mathesons menneskefiendtlige utsagn er helt åpenbart i strid med disse kjerneverdiene.

For vi står her overfor en NRK-programleder som relativiserer menneskeverdet til folk på bakgrunn av deres etniske eller nasjonale opphav. Det er altså ikke så farlig om vaksinene virker for akkurat disse menneskene, om de lever, blir syke eller om de dør, for de jo kommer fra akkurat dette landet Israel og tilhører nettopp dette folket, det jødiske.

Og i den uken som hadde gått mellom det famøse programmet og behandlingen i Kringkastingsrådet, hadde NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen flere ganger nektet å bruke betegnelsen «antisemittisme». Han svarte blant annet et klart «nei» da han ble spurt av Dagen om innslaget var antisemittisme.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er helt åpenbart at intensjonen ikke var å spre antisemittisme, og jeg mener heller ikke at det var det som skjedde, sa Halvorsen til Dagen torsdag i forrige uke. Dette merkelige utsagnet fra NRK-toppen var det også viktig å få klarhet i.

Hvordan i all verden kunne redaktør Halvorsen avvise å kalle disse utsagnene for antisemittiske? For her er det jo snakk om en NRK-medarbeider som ironisk bruker uttrykket «Guds utvalgte folk» og karakterisere dem, altså jødene, som personer som dreper for fote og gjerne tar livet av barn.

Det er en argumentasjon som ligger farlig nær de gamle, destruktive mytene om blodtørstige jøder på jakt etter barn de kan ta livet av. Her har man kommet langt bortenfor all legitim kritikk av israelske myndigheter. I stedet er det snakk om en stigmatiserende og demoniserende omtale av det jødiske folk.

Og det er en beskrivelse som helt åpenbart oppfattes som sårende også for de som er av jødisk herkomst her i vårt eget land. I tiden etter Mathesons uhyggelige ordvalg har det vært sterkt å motta henvendelser fra jøder i Norge som opplever det som ble sagt på NRK som sterkt personlig belastende. For disse ville det helt klart bety mye om Halvorsen og de andre ansvarlige i NRK ville erkjenne innslagets antisemittiske karakter.

Mellom Dagen-intervjuet med Halvorsen og møtet i Kringkastingsrådet har det åpenbart skjedd noe i NRK. Antagelig har brevet som Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mottok fra biskopenes preses Olav Fykse Tveit gjort inntrykk. Her bad biskopen Eriksen innstendig om å bruke ordet antisemittisme.

Det sitter selvfølgelig langt inne for en statskringkaster å innrømme at de har sendt ut antisemittisk innhold til det norske folk, men det var altså akkurat det både Eriksen og Halvorsen gjorde i Kringkastingsrådet. Det er grunn til å gi honnør både til NRK, Kringkastingssjefen og underholdningsredaktøren for den klare og utvetydige erkjennelsen av at Shaun Henrik Mathesons tirade var antisemittisk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Samme dag som møtet ble holdt, brakte Dagen nyheten om at Israel-innslaget nå også er klaget inn til Pressens Faglige Utvalg. Klageren, som i dette tilfellet er Israels ambassade i Norge, anfører at NRK har brutt en rekke bestemmelser i Vær-Varsom-Plakaten.

Det som i hvert fall er hevet over enhver tvil er at man har brutt paragraf 4.3 der det heter «Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende».

Det er nå å håpe at NRK kan vise den samme ydmykheten i PFU-saken. I stedet for en lang klagebehandling der man går i forsvarsposisjon, bør man innrømme å ha gjort feil - i dette tilfellet å ha brutt god presseskikk - og beklage. Slik man så forbilledlig gjorde i Kringkastingsrådet.

Les også
NRK-ledelsen innrømmer antisemittisme
Les også
Se Kringkastingsrådets behandling direkte
Les også
Den israelske ambassaden klager NRK inn for PFU