PARADE: Årets Pride-feiring i Oslo var viet temaet familie og familiemangfold. Bildet er fra paraden som gikk fra Grønland til Spikersuppa.

Mangfoldet i familien må møtes i skolen

For noen er terskelen høy for å være åpen om hvilken familiekonstellasjon man har, og noen har negative erfaringer i møte med det offentlige fra tidligere.

Pride-måneden juni er ferdig feiret og årets Pride-feiring i Oslo var viet temaet familie og familiemangfold. Ulike typer familier har til alle tider eksistert, men det reelle mangfoldet har ikke alltid vært verken synlig eller akseptert i samfunnet. Det ønsker vi i FUG å bidra til å endre.

De foresatte som FUG representerer utgjør en mangfoldig gruppe med ulike familieformer. Dette ser vi på som en ressurs for fellesskapet, og det er viktig for oss at alle foreldre som har barn i grunnopplæringen skal oppleve å bli respektert og inkludert i skolen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For noen familier er forventningene om at alle familier består av mamma, pappa og barn en utfordring i møte med skolen. Et godt hjem-skole-samarbeid fordrer at skolene har kunnskap om ulike familieformer.

For de av oss som er heterofile og har barn med noen av motsatt kjønn, vil en tradisjonell, normativ organisering av ulike typer hjem-skole-samarbeid kanskje ikke være noe vi stusser spesielt over. Men for andre kan dette oppleves som vanskelig eller rent ut sagt ekskluderende.

Mange foreldre som bryter med normene for familie er ressurssterke og har god trening i å opplyse om hvem man er og hva man kan ha behov for. Men for noen er terskelen høy for å være åpen om hvilken familiekonstellasjon man har, og noen har negative erfaringer i møte med det offentlige fra tidligere.

Da trenger man ofte støtte fra andre foreldre og fra skolen for å kunne delta i oppfølging av barna slik man ønsker.

Folk flest har jo ikke et bevisst ønske om å ekskludere noen, men mye handler om kunnskap og det å bruke et inkluderende språk ved å være bevisst på hva man sier og hvordan man sier det.

I Norge i dag finnes det vel 1,1 millioner barn i alderen 0-17 år og felles for dem alle er at de har foresatte. Enten de foresatte er biologiske foreldre i et forhold med hverandre eller de er aleneforeldre, likekjønnede foreldre, fosterforeldre, verger eller foreldre som er flere enn to.

Begrepet «foresatt» inkluderer alle og kan med fordel brukes mer i sammenhenger der man ønsker å inkludere og vise at det er rom for alle.

For de av oss som er lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner kan foreldremøtet by på utfordringer. Det kan være hvis man tar utgangspunkt i det normative og det for eksempel deles inn i mamma- og pappagrupper, eller skolen har skjemaer som ikke er tilpasset hvem man faktisk er. Det normative vil passe for mange, men ikke alle.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

En slik mal for organisering av foreldremøter, arbeidsgrupper o.l. ekskluderer skeive foreldre av ulike slag, men også aleneforeldre blir i slike type situasjoner utsatt for en andregjøring som kan oppleves som lite inkluderende. Det er viktig at skolen er bevisst på dette og kan veilede foreldregruppa på en trygg og god måte.

Å snakke med barna om ulike familieformer er en del av jobben som må gjøres for å sikre en god og trygg skolehverdag for alle. At alle barn kjenner igjen sin egen familieform når begrepet familie dukker opp i undervisningen er viktig og nødvendig for at barna opplever at skolen er et sted man er trygg og inkludert, som den man er med den familien man hører til.

I tillegg er det viktig at alle barn lærer om det mangfoldet som finnes utenom sin egen familie. Det vil bidra til at mangfold blir noe man har et positivt forhold til, noe som kan forebygge identitetsbasert mobbing.

FUG samarbeider med FRIs Rosa kompetanse skole for å sikre at vi er bevisste på familiemangfoldet som finnes blant alle foresatte og for at foreldrestemmen skal høres også der. Mangfoldet av familier er en verdifull ressurs i seg selv, men vi ønsker å legge til rette for at flere foreldrestemmer blir hørt og at flere erfaringer kommer frem.

På den måten kan flere av familiene FUG representerer være trygge på at det ikke bare er under Pride-markeringer man kan oppleve tilhørighet, men også gjennom hele skoleåret.

Ha en god og fargerik sommer!

Les også
Nei til Pride i barnehagen
Les også
Barns deltagelse i homokampen
Les også
Det er når hele folket kommer i bevegelse at store ting kan skje
Les også
Utenforskap og innenforskap
Les også
– Seksualiserer samfunnet med sin ideologi
Les også
Synes barnehage-pride er en flott ting