ISRAEL: I stedet for å se hva som faktisk foregår, og hvilken uvurderlige rolle Israel kan spille for fred og fremgang i en urolig del av verden, velger Arbeiderpartiet igjen å ri gamle symbolske kjepphester, skriver Ingjerd Schou. Bildet er fra Arbeiderpartiets landsmøte i 2019. 


Arbeiderpartiets holdning til Israel må ikke bli norsk politikk

En slik politikk ville skyve Norge helt ut på sidelinjen som en konstruktiv deltager i fredsprosessen.

Ap i Bergen melder seg nå på boikott-løpet mot Israel. Under sitt årsmøte denne uken, fattet lokallaget vedtak om å jobbe for ennasjonal boikott av alle varer og tjenester fra hele Israel.

Dette er heldigvis ikke Norges nasjonale politikk, men det er stor grunn til bekymring når dette kommer fra et viktig lokallag fra et parti som tar mål av seg til å lede landet etter høstens stortingsvalg.

Flere Arbeiderparti-lag har gjort det samme tidligere, slik som Tromsø. Også i Oslo har Arbeiderpartiet vurdert å boikotte varer fra Vestbredden. I LO har også slike tanker blitt vurdert.

For oss som ønsker å støtte opp om staten Israel, og sørge for gode bånd mellom våre land, er det beklagelig at det tradisjonelle statsbærende Arbeiderpartiet trekkes i denne retningen.

En ting er at boikott vil bidra til å svekke vår relasjon til Israel, en annen ting er at det vil bidra til å underminere vår balanserte tilnærming til den vanskelige konflikten i regionen.

Uavhengig av hva man måtte mene om konflikten, er boikott som hovedregel et svært lite treffsikkert virkemiddel. I tilfellet Israel, vil det også ramme svært mange palestinske lønnstagere. En slik politikk ville skyve Norge helt ut på sidelinjen som en konstruktiv deltager i fredsprosessen.

Personlig er jeg også engstelig for at slike vedtak vil bekrefte en berettiget frykt det jødiske folk og s

taten Israel har, om at de er kringsatt av fiender. Israels overlevelse og fremgang burde være en kilde til beundring og ydmykhet. Det skal rettes kritikk av enhver stat der kritikken er berettiget, men dette ensidige fokuset på det palestinske folk i en region med så mange problemer, er svært uheldig.

Arbeiderpartiets dreining i disse spørsmålene er også helt i utakt med de større prosessene som skjer i regionen. I en tid da hele verden sliter med å komme ut av pandemien, burde vi lære av den svært vellykkede vaksineutrullingen Israel har stått for.

I hele regionen knytter Israel seg til nye land, i spørsmål om sikkerhet, energipolitikk, reiseliv, forskning handel og kulturutveksling. For å nevne noen, har både Emiratene, Egypt, Hellas, Kypros og Oman har valgt å se positivt på Israel som en samarbeidspartner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I stedet for å se hva som faktisk foregår, og hvilken uvurderlige rolle Israel kan spille for fred og fremgang i en urolig del av verden, velger Arbeiderpartiet igjen å ri gamle symbolske kjepphester.

For oss andre, blir jobben å sikre at dette forblir partipolitikk, og ikke Norges offisielle linje.