Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Absolusjon som «hate-speech»

Homokravet om å forby ved lov terapi, samtaler, sjelesorg og så videre, som kan lede til at en homofil søker å endre sin tidligere livsstil, rammer også den katolske skriftemålspraksis. 

Om en som har syndet mot det 6. bud ved homoseksuelle handlinger, oppsøker en katolsk prest for å skrifte sin synd og få absolusjon, så kan dette bli ulovlig. For Kirken ved presten respekterer ikke da mangfoldet av seksuell aktivitet, når han hører et slikt skriftemål og løser ved Kristi nåde synderen fra synden mot budet.

Å se homofile handlinger som synd er å krenke den homofile. Absolusjonen blir da prinsipielt sett en slags «hate speech». Det som skjer ved et slikt skriftemål er i strid med menneskerettighetene (slik de blir forstått ut fra «skeiv teori»), fordi det skjer kjønnsdiskriminering og dertil et overgrep.

Skriftemålet er taushetsbelagt. Men her vil forbud mot kjønnsdiskriminering gå foran religionsfriheten. Har ledelsen i Den katolske kirke reagert?