Frp-nestleder Per Sandberg. Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix

Sandberg: En grei pris å betale

Frp-nestleder Per Sandberg sier en ny asylmulighet for maksimalt 100 barn er «en grei pris» for å få gjennomslag for partiets gamle innstrammingsforslag

Per Sandberg sier til Adresseavisen at han erkjenner at bråket om asylbarna ble en omkamp om asylavtalen fra Sundvollen.

– Jeg er overrasket over hvor langt KrF og Venstre var villig til å gå for asylbarna, sier Sandberg, som i flere uker har stått knallhard på at Venstre og KrF ikke skulle få asylgjennomslag gratis.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er klart at hadde forskriften kommet på plass tidligere, hadde alt dette bråket vært unngått. Når det ikke skjedde, mener jeg det er legitimt å ta en omkamp på det vi kom til kort på i Nydalen og på Sundvollen. I dag har Frp fått strammet til asyl- og flyktningpolitikken med forslag vi har jobbet med siden 1997, sier han.

Sandberg mener konkrete kriterier for å sortere kvoteflyktninger, sterkere tilknytningskrav, strammere underholdningsbidrag, fem års prøving av beskyttelsesbehov og bortfall av beskyttelsesbehov ved feriereiser til hjemlandet er en «betydelig innstramming».

Sandberg sier han tror partiet vil slå seg til ro med dette.

– Når et antall på 100 gis mulighet til å begjære ny vurdering, er det jo også slik at det til sjuende og sist kommer til å bli et langt lavere antall barn det dreier seg om. Men vår politikkendring vil stå fast, sier Frp-nestlederen.

Fakta om asylavtalen

* Barn som er uttransportert mellom 1. juli 2014 og 18. mars 2015 – datoen for instruks som sikrer at lengeværende barn får ny vurdering – og som har oppholdt seg i Norge i mer enn fire år, skal få sine saker behandlet på nytt. Dette gjelder dem som ikke har fått prøvd sin sak etter de nye reglene fra desember 2014. Anmodningen om å få omgjort avgjørelsen må fremmes fra utlandet.

* Utlendingsnemnda ( UNE) skal sammen med frivillige organisasjoner forsøke å ta direkte kontakt med de familiene det gjelder.

* Internering av barn skal bare skje i forbindelse med tvangsretur eller etter andre hjemler i utlendingsloven. Politiets utlendingsenhet ( PU) skal unngå i det lengste at barn oppholder seg på utlendingsinternatet. Dersom foreldre med barn blir fengslet etter utlendingsloven, skal barnevernet kontaktes i alle saker hvor oppholdet er over 24 timer.

* Utlendingsloven endres for å forhindre gjentatt familieinnvandring basert på flerkoneri.

* Frist for fremsettelse av krav om familiegjenforening uten underholdskrav endres til seks måneder etter oppholdstillatelsen er gitt. I dag er fristen tolv måneder.

* Utlendingsdirektoratet får midler for vurdering av beskyttelsesbehovet i saker der grunnlaget for opphold kan ha falt bort som følge av politiske, sosiale eller humanitære forbedringer i hjemlandet.

* Flyktninger som drar på besøk til hjemlandet, kan få tilbakekalt oppholdstillatelsen.

* Hver fjerde til sjette uke skal Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide møte justisminister Anders Anundsen ( Frp) for å følge opp samarbeidsavtalen.

Kilde: Regjeringen

NTB

Les også
Ap støtter hovedtrekkene i asylavtalenFakta om asylavtalen
Les også
Enighet om asylavtale etter krevende forhandlingerFakta om asylavtalen
Les også
Har avtalt faste møter for å unngå asylsplid
Les også
Sandberg beskylder KrF og Venstre for utpressing