Richard Wurmbrand er død

Den kjente rumenske presten og forfatteren Richard Wurmbrand er død 92 år gammel.

Wurmbrand døde i California 17. februar. Dødsfallet skjedde vel et halvt år etter at hans kone Sabina gikk bort.

De var begge født inn i jødiske familier, og tilhørte den tysktalende minoritet i Romania. I sin ungdom var de erklærte ateister, men gjennomgikk i slutten av 1930-årene en radikal omvendelse til kristendommen - til stor sorg for deres familier.

Under krigen gjorde de begge tjeneste i den lutherske kirke, Wurmbrand som prest med særlig ansvar for jødekristne menigheter. I denne tiden var de nær knyttet til Magne Solheim, som ledet Den norske Israelsmisjonens virksomhet i landet. Sammen arbeidet de utrettelig for å redde jøder fra nazistenes grusomheter.

Da kommunistene etter krigen tilranet seg makten i Romania, satte de i gang en systematisk antireligiøs kampanje og gjennom svik, angiveri og terror greide de å gjøre de fleste kirkesamfunn til lydige redskaper i hendene på regimet. Wurmbrand var blant de få som høylytt og kompromissløst gjorde motstand mot kneblingen av kirken. Tidlig i 1948 slo det hemmelige politi til, kidnappet ham på åpen gate, og under falsk identitet ble han gjemt bort i et fengsel i Bucuresti.

Etter noen år ble han satt fri igjen. Men Wurmbrand ble på ny arrestert i 1959 og dømt til 25 års fengsel for "forbrytelser mot menneskeheten". Som følge av et generelt amnesti ble han likevel frigitt i 1964. Under begge fengselsoppholdene på til sammen 14 år, ble han utsatt for hele registeret av kommunistregimets torturmetoder. Leger som undersøkte ham da han kom til Vest, mente at det var et mirakel at han hadde overlevd.

Richard Wurmbrand var sterkt svekket etter det siste fengselsoppholdet, og gav sitt samtykke da kontakter i utlandet foreslo å kjøpe ham ut av Romania ved hjelp av vestlig valuta. Mot 10.000 dollar i løsepenger innvilget myndighetene i 1965 utreisetillatelse, og lille julaften kom Richard, Sabina og sønnen Mihai med fly til Oslo, der de ble tatt hånd om av venner i Israelsmisjonen. Senere slo de seg ned i USA. Det skulle gå 25 år før de fikk se Romania igjen.

Hele deres liv ble fra nå av en sammenhengende tjeneste for å innfri det løftet de hadde gitt før de forlot Romania: At verden måtte få vite sannheten om forholdene i hjemlandet. Gjennom intervjuer, taler, avisartikler og bøker, gikk han sterkt i rette med all vestlig illusjonstenkning angående trosfriheten i de kommunistiske diktaturstatene i Øst.

Richard Wurmbrand var en martyr og et levende vitne for den lidende kirke under kommunismen. Han talte med en intensitet og en autoritet som fikk folk til å lytte - og til å engasjere seg. Her i Norge fikk vi "Misjon bak Jernteppet" (nå "Norsk Misjon i Øst") - et direkte resultat av Wurmbrands besøk to år tidligere. Mange nordmenn vil i takknemlighet minnes hans sterke møter - ofte i sprengfulle kirker og med rekordstore kollekter til arbeidet for de forfulgte.

Som forfatter var Richard Wurmbrand utrolig produktiv til langt inn i 1990-årene, og mye av det han skrev har fått en enorm utbredelse. Den selvbiografiske boka "Torturert for Kristus" er kommet på 70 forskjellige språk, og er i alt trykt i 10 millioner eksemplarer.

Kristelig Pressekontor