PST-sjef Benedicte Bjørnland var tilstede da Oslo byråd holdt et dialogmøte for et felles løft mot ekstremisme og radikalisering i Oslo Rådhus mandag 1. september Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

PST-sjefen advarer mot høyreekstremisme

PST-sjef Benedicte Bjørnland advarer mot mulige høyreekstreme, islamfiendtlige personer i Norge som kan gå til voldshandlinger uten at PST klarer å fange dem opp.

Sikkerhetstjenestens fremste bekymring er ungdom som blir radikalisert, reiser tilSyria og vender hjem som en potensiell sikkerhetstrussel.

– De siste to årene er det flere som har reist til Syria, enn som har reist til samtlige øvrige konfliktområder de foregående ti årene, sa Bjørnland under et dialogmøte i Oslo mandag om hvordan radikalisering kan forebygges.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Løst nettverk

Men det ulmer også i et annet miljø, som PST-sjefen innrømmer delvis seiler under sikkerhetstjenestens radar.

– Det er et høyreekstremt miljø i Norge som kjennetegnes av et islamfiendtlig verdensbilde. Miljøet består av løse nettverk, med noen mer eller mindre ekstreme enkeltpersoner og uten klare lederskikkelser. Men dette kan fort endre seg. Særlig kan en voldsaksjon fra ekstreme islamister i Norge bidra til en mobilisering av norske høyreekstremister, sier Bjørnland.

Enkeltpersoner

En annen utfordring er at enkeltpersoner kan være knyttet til miljøet uten at sikkerhetstjenesten fanger dem opp:

– Selve miljøet fremstår som mindre handlingsorientert enn det ekstreme islamistiske miljøet. Men det er viktig å være klar over at enkeltindivider kan ha kapasitet og vilje til å utføre en ekstrem handling, uten at vi har fanget det opp, sier Bjørnland.

– Altså uten at dere vet hvem de er?

– Det er korrekt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Trenger tips

Bjørnland sier at det ikke nødvendigvis er de mest aktive på nett som utgjør den største faren.

– Vi følger med, og vi reiser aktivt ut og oppsøker enkeltpersoner i den grad vi har mulighet. Men det kan like gjerne være de som ikke uttrykker seg så ekstremt, som utgjør en fare. Da er vi avhengige av at andre offentlige etater, frivillige organisasjoner, helsevesen og andre, følger med og melder fra til lokalt politi. Vi ønsker ikke et angiversamfunn, men det å bry seg er godt forebyggende arbeid, sier PST-sjefen.