ENIGHET: Biskopene vil i ledersetet når Kirkemøtet skal diskutere likekjønnet vigselsliturgi. Her er Bispemøtets arbeidsutvalg, fra venstre, Halvor Nordhaug, Helga Haugland Byfuglien og Atle Sommerfeldt

Prester skal kunne preke homofili som synd

Selv om rundt halvparten av biskopene i Den norske kirke mener at ekteskapet er for mann og kvinne, gikk de inn for å åpne for likekjønnet vigsel. Men prester kan fortsatt undervise at homofili er synd.

Et enstemmig bispekollegium gikk inn for å utarbeide liturgi for vigsel av homofile.

- Realitetsorientering, sier biskop Reinertsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Biskopene i Den norske kirke er delt på midten i synet på vigsel av likekjønnede, men vil likevel at Kirkemøtet skal begynne å arbeide med en vigselsliturgi.

Det skal også utarbeides en forbønnsliturgi for likekjønnede par som er viet borgerlig.

Det blir mulig for prester og andre kirkelige ansatte å nekte å delta eller gjennomføre likekjønnede vigsler.

– Hva skal man nå lære konfirmanter og undervise i bibeltimer, biskop Halvor Nordhaug?

– Det er et premiss at det er to syn i kirken. Det er ikke slik at en prest eller en kateket må legge sin overbevisning bort fordi Kirkemøtet bestemmer noe. Det bryter ikke med kirkens lære å ha det ene eller det andre synet.

– Så en prest kan undervise at homofili er synd?

– Ja, det kan han. Det premisset ligger til grunn. All formidling i kirken vil legge til grunn at andre tenker annerledes om dette. Det må alltid undervises slik at det erkjennes at her er det uenighet, sa Nordhaug til Dagen på pressekonferansen fredag.

* Hva mener DU om bispemøtets vedtak? Si din mening i kommentarfeltet nederst på denne siden! *

Artikkelen fortsetter under annonsen.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

Realiteter

REALITETER: Stein Reinertsen er ikke tilhenger av vigsel for likekjønnede, men tar kirkevalgets konsekvenser innover seg.

Der står det at «et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Disse tar likevel til etterretning både Kirkemøtets sammensetning og at slike liturgier derfor vil bli utarbeidet og implementert».

– Jeg har ikke skiftet syn, men forholder meg til en ny virkelighet. Uansett vil det komme en vigselsliturgi som følge av resultatet i kirkevalget.

Reinertsen opplever at vedtaket samler og tar vare på den enkeltes integritet.

– Jeg har alltid sagt at jeg blir i kirken selv om det kommer en liturgi for homofil vigsel. Men jeg har gitt to forutsetninger: jeg må kunne mene det jeg mener og jeg kan ikke gjøre noe som bryter med min samvittighet. Den friheten gir dette vedtaket.

– Hva med konfirmanter og undervisning? Hvilket syn skal forfektes?

– Dette endrer ikke situasjonen vi har levd med over lang tid. Allerede i 2007 og i 2013 var læreutalelsene delte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Blir det ro i kirken nå?

– Hvis vi får et slikt vedtak på Kirkemøtet tror jeg det er mulig å komme videre i kirken, at vi kan være opptatt av flere ting, at denne saken ikke tapper oss for energi.

Dypt

Rolf Kjøde ba de biskopene som står på det klassiske synet i saken om å bryte med sine kolleger som innfører en ny lære. Reinertsen bryter ikke.

– Jeg tror det er mulig å stå i kirken. Men det forutsetter at man kan mene det man mener, sier han.

Heller ikke Bjørgvin-biskop Nordhaug akter å bryte ut.

– Det har aldri vært noe tema for meg. Jeg registrerer at Kjøde mener saken er kirkesplittende, men det mener ikke jeg. Jeg håper han og andre leser det omforente vedtaket nøye og merker seg grunnlaget og formuleringene våre.

Lokalt press

I vedtaket står det også at selv om prester og andre ansatte skal få fritak fra å delta i likekjønnet vigsel, skal de som ønsker slikt ha muligheten til å vies i sin lokale kirke. Det betyr at den enkelte prest kan bli gjenstand for lokalt press og medieoppslag. Nordhaug mener det lar seg løse.

– Min oppgave som biskop er å forsvare den enkelte prests mulighet til å stå på sitt syn. Enkelte steder vil de som ikke vil vie møte motstand, enkelte steder vil de som vil vie møte motstand. Min oppgave som biskop er å si at begge skal ha handlingsrom.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nordhaug kommer med en utfordring til kritikerne sine:

– Hva er alternativene vi har? Noen sier kanskje takk og farvel til Den norske kirke. Men er dette en god sak å gå på? Å forlate den kriken du er døpt inn i og tilhører? Jeg ber Dagens lesere bli værende i kirken. Vi trenger alle, det skal være rom for alle.

Les også:

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

Bispemøtet

Bispemøtet er et lovfestet sentralkirkelig organ som har til oppgave å samordne de gjøremål som tilligger de enkelte biskoper.

De tolv biskopene samles til bispemøte normalt tre ganger per år.

Bispemøtet ledes av preses, som er biskop i Nidaros bispedømme.

Kilde: kirken.no

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Bispemøtet vil ha liturgi for vigsel av likekjønnede
Les også
En biskop som motsier seg selv
Les også
Biskop krever nytt homovedtakKirkelig fellesråd
Les også
«Biskoper må våge å bryte med liberale bispekolleger»Likekjønnet vigsel
Les også
Hvor stor sak er homo-vigsel?Homovigsel
Les også
Tid for å snu
Les også
Bør man melde seg ut?
Les også
Kirken i ferd med å fornekte seg selv