Pinsen er mer enn en rød dag i kalenderen

Språkunder, kirkens fødselsdag og misjon. Dette er pinse.

Artikkelen ble først publisert i 2017.

Visste du at pinse kommer av det greske ordet femti, fordi den kommer 50 dager etter påske?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

At pinsen er den tredje av de store kristne høytidene og at den opprinnelig var en jødisk fest?

At pinsens farge er rød?

Og hvorfor var det egentlig så mye folk i Jerusalem da Den hellige ånd falt over disiplene, slik det står i Bibelen?

Hørbar og synlig

Da Den hellige ånd ble utgytt på pinsedag, var den hørbar og synlig. I Apostelgjerningene 2 i Bibelen sammenlignes den med en kraftig vind som blåser, og lyden av den fylte hele huset der disiplene var samlet. Tunger av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. «Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne».

Bibelen gir en dramatisk skildring av det som skjedde. Når disiplene talte, kunne jøder fra alle nasjoner som hadde valfartet til Jerusalem høre evangeliet på sitt eget språk, og resultatet var overveldende: Rundt 3.000 mennesker begynte å tro på Jesus som Guds sønn den dagen.

Drivkraften

Anne Lise Søvde, daglig leder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (Norme), beskriver Den hellige ånd som drivkraften for all misjon.

– Det var den kraften som «sparka» det hele i gang, sier hun litt uhøytidelig.

På pinsedag skjedde det et språkunder. Fromme jøder fra alle folkeslag forsto det som ble sagt, selv om de i utgangspunktet ikke snakket det samme språket.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Søvde har personlig ikke opplevd noe «oversettelses-under», men hun husker godt en Alpha-weekend der temaet var Den hellige ånd.

– En deltaker hadde bedt om et tegn, og det var at hun skulle få høre Gud snakke spansk til henne. Siden jeg hadde vært misjonær i Spania, ba jeg ofte på spansk, noe jeg også gjorde denne gangen. For denne dama ble min spanske bønn et tegn på at Gud hørte hennes bønn, forteller Søvde.

Ikke i egen kraft

Øyvind Gaarder Andersen underviser i systematisk teologi ved Høyskolen for Ledelse og Teologi. Som pinsevenn er han vel kjent med tungetale.

– Vanligvis forstår vi ikke det som blir sagt når mennesker taler i tunger, men jeg har hørt eksempler på at språkunder skjer i dag også.

Bildet av tunger av ild som delte seg mener han er en god illustrasjon på hvordan evangeliet skal forkynnes og hvordan Guds rike går fram.

– Våre ord, enten de er famlende eller mangelfulle, blir til Guds ord når vi forkynner Kristus, sier han.

Han beskriver Den hellige ånd som en person og ikke bare som kraft eller energi.

– Han ble sendt på pinsedag for å være vår talsmann og hjelper. Han gir oss kraft og styrke og utruster oss til tjeneste for Gud. Vi kristne er i desperat behov av Den hellige ånd. Det var aldri meningen at vi skulle leve som kristne i egen kraft, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fødselsdag

Pinsen blir omtalt som kirkens fødselsdag, fordi Den hellige ånd ga disiplene styrke og tro til å fortelle om Jesus. Vegard Soltveit, assisterende generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon, mener det er en misvisende beskrivelse, som undergraver den bibelsk-jødiske arv.

– Pinsen er en fornyelsesdag av Guds folk og er en av jødenes tre viktigste høytider. Jødene har feiret pinse i nesten 3.500 år. På pinsedag skjedde det Jeremia profeterte: «Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.»

– Israel feiret pinse til minne om Guds lov, som de fikk på Sinai. På pinsedag skjer det noe nytt. I stedet for å skrive sitt ord på steintavler, skriver han det inn i menneskers hjerte, sier Soltveit.

Han mener det er viktig at vi kristne tar innover oss at troen vår ikke har oppstått i Rom eller i Wittenberg, men at den har jødiske røtter.

– En konsekvens av det er at troen blir fattigere og at vi mister den dype forståelsen av at vi er podet inn i Israel og tilhører det jødiske folk, sier han.

Gaarder Andersen mener likevel det er riktig å omtale pinsedag som kirkens fødselsdag.

– Fordi Den hellige ånd kom, kunne menigheten som Kristi legeme tre i funksjon. Den var misjonerende fra dag én.

For pinsepastor Siri Novak Jenssen er pinsen som høytid helt avgjørende.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Pinsens budskap om åndens kraft til alle troende er vakker og oppsummerer Guds raushet og nærvær.

– Hva er din største pinse-erfaring?

– Det er at Den hellige ånd gjør Jesus levende for meg i gode og i tunge dager. For meg er det uvurderlig at jeg på ulike måter opplever Guds nærvær, styrke og hjelp i kirkefellesskap, naturen, alene eller sammen med andre troende, sier hun.

Les også:

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg avDagen.