HØYTIDELIG:: Fra samlingen utenfor kirken etter vigslingen, fra venstre: Tore Andersen, Reidun og Ottar Myrseth med barnebarna Anders og Bastian, Anders Hjortaas, Gille Skarlund, Torbjørn Olsen (representant fra Den katolske kirke), Kirsten og Roald Flemestad, Endre Knudsen, Jan Otto Myrseth (representant fra Den norske kirke og bror til Ottar), Asle Dingstad, Berit Hagen Agøy (representant fra Norges Kristne Råd), Eyolf Berg, Arne Sky og Erik Parmer.

Ottar Myrseth vigslet som biskop i Den nordisk-katolske kirke

Ottar Mikael Myrseth ble 11. oktober viet til biskop i Den nordisk-katolske kirke (NKK) for Norge og Sverige.

Den høytidelige handlingen, som var lagt til St. Johannes Døperen kirke i Oslo, ble ledet av kirkesamfunnets første biskop i Norge, Roald Flemestad.

Biskopsvalget i NKK av Myrseth skjedde allerede i 2019 og vigslingen ble berammet til april 2020 i USA i Scranton-unionens katedral, med erkebiskop Antony Mikovsky som konsekrator. Men på grunn av pandemien har bispeordinasjonen blitt utsatt flere ganger, og Scranton-unionens bispemøte besluttet til sist å legge vigslingen til Norge, med Roald Flemestad som konsekrator.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mild, men målbevisst

– Bispevigslingen av Myrseth er en stor begivenhet i NKK og betyr et generasjonsskifte i kirkesamfunnet. Nå har vi funnet ut hvordan vi vil fungere, kommenterer Flemestad overfor Kristelig Pressekontor.

– Myrseth er en mild, men samtidig en målbevisst mann. Hans kall har blitt satt på prøve, og han vil være en god leder som Gud vil bruke, legger Flemestad til.

Ottar Myrseth er for øvrig storebror til Jan Otto Myrseth, biskopen i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke.

Selv sier Myrseth at han opplever det store ansvaret som er lagt på hans skuldre for å stake ut veien videre.

– Samtidskulturen drar oss stadig mot å skulle være selvbestemte og fristilte mennesker. Men ekte frihet vinner vi gjennom å la oss binde til Han som både har skapt oss og frelst oss. Det samme gjelder også for kirken. Dess sterkere kirken er bundet til Guds åpenbaring, dess friere er den til ikke å gjøre mennesker til lags.

HØYTIDELIG:: Fra samlingen utenfor kirken etter vigslingen, fra venstre: Tore Andersen, Reidun og Ottar Myrseth med barnebarna Anders og Bastian, Anders Hjortaas, Gille Skarlund, Torbjørn Olsen (representant fra Den katolske kirke), Kirsten og Roald Flemestad, Endre Knudsen, Jan Otto Myrseth (representant fra Den norske kirke og bror til Ottar), Asle Dingstad, Berit Hagen Agøy (representant fra Norges Kristne Råd), Eyolf Berg, Arne Sky og Erik Parmer.

En tredelt visjon

Myrseth påpeker at kirkens motto løfter frem den gamle trosregelen: «Bare det er sant katolsk som er trodd av alle, på alle steder og til alle tider.»

– Trosregelen forplikter oss på kirkens historiske overlevering og peker på en felles vei videre for kristne fra ulike kirkesamfunn.

Den nye biskopen tilføyer:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Med dette utgangspunkt har vi en tredelt visjon: Å vekke mennesker til kristen tro, å hjelpe troende til å overleve som kristen minoritet, og vise vei til den udelte kirkens tro.

Mange medvirkende

Assistenter under vigslingen var prestene Asle A. Dingstad og Olav P. Øien, mens prest Tom Hængsle var predikant. Prest Lauritz E. Pettersen var seremonimester, assistert av subdiakon Anders B. Hjortaas. Andre tjenestegjørende var diakon Håkon J. Andersen, diakon Erik M. Parmer, subdiakon Endre Knudsen og akolytt Ashour Isak. Anne Gunn Pettersen var organist og Margareta Hængsle kantor.