Nederland tillater homofil adopsjon

Nederland blir det første land i verden som tillater homofile å adoptere barn. En ny lov om dette vil tre i kraft sannsynligvis allerede fra 2001.

Det ene kammeret i den nederlandske nasjonalforsamlingen har med stor majoritet vedtatt en lov som gir homofile adgang til å adoptere barn. Nå gjenstår bare en godkjennelse i det andre kammeret, noe som regnes som en ren formalitet. Den nye loven ventes å tre i kraft allerede neste år. Foreløpig gjelder tillatelsen til adopsjon bare for nederlandske barn. Nederland er det første landet i verden som vedtar en slik lov. Også de skandinaviske landene har lover som gir adgang til å registrere homofile partnerskap, men ingen har foreløpig gått så langt som Holland. Den nederlandske nasjonalforsamlingen har også vedtatt endringer i landets partnerskapslov. Forandringene medfører at det i fremtiden ikke vil bli gjort noen forskjell på homofile partnerskap og ekteskapet mellom mann og kvinne. Endringen gjelder bare for nederlandske statsborgere. Dette er gjort for å unngå at homofile fra hele verden skal bruke Nederland som base for å få registrert sine samliv som ekteskap.
Vebjørn K. Selbekk