Muslimer og kristne blir «dialogpiloter»

Flere religioner samarbeider om utdannings-
program for dialogaktører 
ved Universitetet i Oslo.

Dialogpilotene er et samarbeidsprosjekt mellomKirkelig dialogsenter (som eies avOslo bispedømme ogAreopagos),Tauheed Islamic Centre Oslo, Minhaj Konfliktråd,Islamic Cultural Centre Norway ogHuman-Etisk Forbund Oslo (HEF).

– Målet vårt er å utdanne unge mennesker som kan dra ut til ungdoms- og videregående skoler og skape god tros- og livssynsdialog blant ungdommene, sier styreleder for Dialogpilotene, Chimen Darbandi, som representerer HEF.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Prosjektet, som ble initiert av Kirkelig dialogsenter, har et styre bestående av to kristne, to humanetikere og tre muslimer fra tre forskjellige muslimske menigheter i Oslo, to sunnimuslimske og en shiamuslimsk.

Konfliktforhindring

– Konflikter med opphav i religion og livssyn starter som regel fordi man har lite kunnskap om hverandre og fordi det ikke er dialog, sier Darbandi. Hun tror dialogpilotene kan være med å forhindre konflikter og knuse fordommer.

– Vi har troen på at hvis vi skaper dialog, vil mange av disse konfliktene bli borte. Vi tror også at god dialog kan forebygge ekstremisme, frykt og fordommer, sier hun.

Rekrutterer direkte

Claudia Madeleine Lorentzen Waage er koordinator for Dialogpilotene og har fått tittelen «Flygeleder». Nå er hun i full gang med å rekruttere søkere til høstens semester.

– Siden vi rekrutterer dialogpiloter direkte fra tros- og livssynssamfunn vil disse menneskene også sitte på en erfaring fra sitt miljø som de vil ta med seg inn i dialogmøter med ungdommene. Det vil bli lagt vekt på dette med storytelling, at dialogpilotene får mulighet til å fortelle sin historie med sin bakgrunn, sier hun.

Dialogpilotene er også åpne for å ta imot søkere fra andre tros- og livssynssamfunn enn de fem eierne. Søknadsfristen er 15. april, og potensielle kandidater vil deretter bli intervjuet før de eventuelt får plass på studiet.

Unge for å nå ungdom

I første omgang vil Dialogpilotenes virke være begrenset til østlandsområdet. I utgangspunktet ønsker de å utdanne unge mennesker mellom 19 og 30 år.

– Målgruppen studentene skal ut og møte i praksis under studiet og som dialogpiloter etter ferdig utdanning er elever fra 10. klasse og ut videregående skole, foreller Darbandi.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ved å utdanne dialogaktører i nær alder til målgruppen håper de prosjektet kan skape enda bedre resonans hos elevene som får besøk.

Formell utdanning

Dialogpilotene tar sikte på å tilby en formell utdanning på 20 studiepoeng med fokus på tros- og livssynsdialog og dialogisk metode.

– Prosjektet er inspirert av et lignende kursopplegg iSverige kalt Salaams venner, men vi er de første som gjør dette til en formell kompetanse med studiepoeng, sier Lorentzen Waage.

Studiet, som består av både teori og praksis, vil være et deltidsstudium med helgesamlinger slik at det vil være mulig å ta studiet ved siden av full jobb. Dialogpilotene samarbeider tett medDet teologiske fakultet vedUniversitetet i Oslo som står for kvalitetssikring av pensum og læreplan.