Yoga er ikke farlig

synspunkt

Teigen aksepterer ikke dette, fordi «yoga er knyttet til en religiøs tradisjon, nemlig hinduismen». Argumentet er like lite holdbart som om en hinduist ikke skulle kunne be fordi bønn er knyttet til den kristne tradisjonen.

Hevder kirkeveksten i Kina er avtagende

FÆRRE DØPTE

Etter flere tiår med formidabel kirkevekst i verdens mest folkerike land, er det tegn til at veksten er i ferd med å flate ut.

Torstein Lalim

Kristenliv

- Jeg vil ikke sette meg til doms over andre mennesker og deres samvittighet.

Smart kirkegrep

Meninger

De som oppførte kirkebyggene gjorde det neppe for at de i fremtiden skulle bli hoteller, kontorer eller konsertlokaler.

Pinsemenighet skal leie nedlagt kirke

Kristenliv

Markus kirke i Oslo skal leies av pinsemenigheten Jesus Church for 700.000 kroner i året. Men stiftelsen Areopagos mener de er en bedre leietaker, selv om de ikke vil betale for seg.