BLIR FOKUSLAND: Tanzania er ett av tolv land som regjeringen særlig vil rette bistanden inn mot. Foto: Ove Eikje

Kutter bistand til 32 land

Regjeringen konsentrerer bistanden ned til 84 land. Dermed er det 32 land som ikke vil få norsk støtte fra neste år.

Fra å gi bistand til 116 land, vil regjeringen nå konsentrere seg om 84 land totalt sett.

– Det skal fra 2015 som hovedregel ikke gis bistand til land som ikke står på denne listen. Unntak vil kunne gjøres i enkelttilfeller, framgår det av Utenriksdepartementet sitt forslag til statsbudsjett.

– Kirkens Nødhjelp støtter en viss konsentrasjon av antall land og det regjeringen her presenteres ser fornuftig ut. Det kuttes fra 114 til 84 land. Å sørge for at mer av bistanden går til de fattigste landene er en god idé, sier Wenche Fone, leder i utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp.

Tolv fokusland

Samtidig skal tolv fokusland bli særlig prioritert. Disse deles i to grupper: En for sårbare stater som trenger stabilisering og fredsbygging. Det er Afghanistan, Haiti, Mali, Palestina, Somalia og Sør-Sudan.

Samleside: Les flere nyheter omstatsbudsjettet

Her kan dulese forslaget til statsbudsjett for 2015 i sin helhet (pdf) - og se direktesending fra Stortinget

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Effektiv bistand

I kategori to er lavinntektsland som trenger hjelp til å vektlegge menneskerettighets- og demokratispørsmål, i tillegg til å bygge en sterk privat sektor. Disse er Etiopia, Malawi, Mosambik, Myanmar, Nepal og Tanzania.

– Konsentrasjon er et virkemiddel for å oppnå regjeringens hovedmål om en effektiv utviklingspolitikk som gir resultater, skriver Utenriksdepartementet.

Slag om prosenten

Under én prosent av bruttonasjonalinntekten vil gå til bistand, selv om budsjettet øker med én milliard kroner.

KrF og KrFU har på forhånd varslet at detuaktuelt å gi mindre enn én prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) til bistand.

Dermed vil det bli tøffe forhandlinger mellom regjeringen og samarbeidspartiene.

– På bistandsbudsjettet følger regjeringen opp KrFs krav om økt satsing på utdanning og humanitær bistand. Det er bra, men bistandsrammen er for lav. Vi må fortsatt oppfylle 1 prosentmålet, sier Hans Olav Syversen, helsepolitisk talsmann for KrF, i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Unngå politisk spill

Kirkens Nødhjelp håper politikerne snarest blir enige om bistandsprosenten.

- Vi ønsker oss et bredt politisk forlik om bistandsprosenten så raskt som mulig, slik at politikerne heller kan bruke tid på å diskutere innholdet i bistanden. Bistandsprosenten må ikke reduseres til en brikke i et politisk spill, sier Wenche Fone.

Fryktet kutt

På forhånd var ideelle organisasjoner og misjonsorganisasjonerspent på kuttene i bistand og i antall land som skal få bistand.

– Jeg registrerer at regjeringen ønsker å kutte antallet land vi gir bistand til. Jeg vil gi tilslutning til at vi bør konsentrere land-til-land-bistanden om færre land. For ti år siden gikk halvparten av norsk bistand til 20 land. I dag får de 20 største landene bare en tredjedel av norsk bistand. Dette er en svakhet som både OECDs utviklingskomite og KrF har påpekt. Men vi skal øke, ikke kutte bistanden som går gjennom frivillige organisasjoner. Det blir viktig for KrF i budsjettforhandlingene, sier KrF-politiker Kjell Ingolf Ropstad. 

I forslaget til Utenriksdepartementets budsjett kuttes bilateral og multilateral bistand, mens «globale ordninger» økes med to milliarder.

Samleside: Les flere nyheter omstatsbudsjettet

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Her kan dulese forslaget til statsbudsjett for 2015 i sin helhet (pdf) - og se direktesending fra Stortinget