FULLT HUS: Moskeen til Islamic Cultural Center på Grønland er fylt til randen når 1500 muslimer er kommet for å be id-bønn etter at ramadan er over. Dette bildet fra Norges eldste moské er fra 2012.

Kulturmidler til moskéer med bånd til islamister

Kulturdepartementet har gitt 400.000 til bydel Gamle Oslo, som skal samarbeide med organisasjoner med bånd til to av verdens største islamistbevegelser.

Det går frem av dokumenter Dagen har fått innsyn i.

Det er bydel Gamle Oslo som har fått pengene, som skal brukes i samarbeid med blant annet moskeeen Islamic Cultural Centers ungdomsorganisasjon ICC-UNG og ungdomsgruppen til Det islamske forbundet, Ung Muslim.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Leder av britisk tenketank er sjokkert og sier at britiske myndigheter tidligere har brukt den samme taktikken.

Islamic Cultural Center er Norges eldste moske, med røtter til 70-tallet og den første bølgen med pakistanske innvandrere.

De som stiftet moskeen var også tilhengere og medlemmer av Jamaat-e Islami, en pakistansk islamistgruppe som følger den verdenskjente islamistiske tenkeren Abu Ala Mawdudi.

I Mawdudis idealsamfunn er det den islamske staten som ivaretar og håndhever den islamske loven. Han var en skarp kritiker til vestlig sivilisasjon, som han så på som en kilde til umoral.

På midten av 2000-tallet ble det dokumentert blant annet av NRK og i en masteroppgave levert av Elise Grimsrud Christensen at litteratur skrevet av Mawdudi fortsatt ble distrubert av moskéen.

Moskéens representanter har heller aldri tatt avstand fra den pakistanske islamistbevegelsen eller deres pakistanske grunnlegger.

– Bånd til brorskap

Én annen moske med bånd til islamister er Det islamske forbundet (Rabita).

I den anerkjente norske islamforskeren Kari Vogts bok «Islam i Norge» fremgår det at moskeen har bånd til Det muslimske brorskapet, den verdensomspennende bevegelsen med hovedsete i Egyptm som Hamas også er medlem av.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Rabitamoskeen i Oslo har også medlemmer med bakgrunn fra bevegelsen Groupe Arme Islamique som sto bak en rekke terrorangrep i Algerie på 90-tallet og flere unge medlemmer av trossamfunnet har reist til Syria og Irak for å slutte seg til Islamsk Stat eller andre radikale islamistgrupper.

En person som tidligere var aktiv i moskeen ble også drept i et selvmordsangrep i Irak i fjor, som Dagen tidligere har omtalt.

Tidligere har det også blitt avslørt at et styremedlem av gruppen Ung Muslim i Oslo også var aktiv i Profetens Ummah ledet av Ubaydullah Hussain.

Vinteren 2013 holdt denne personen, som er av somalisk opprinnelse, et foredrag for ekstremistgruppen.

– Formålet er dialog

– Formålet med dette prosjektet er dialog på tvers av moskeer og på sikt på tvers av religioner. Moskeene som er våre dialogpartnere er blant de største moskeene i Norge og har dermed store ungdomsgrupper, sier enhetsleder Mette Bjørlo i bydel Gamle Oslo.

Hun mener dialog med disse moskeene er «helt essensielt» siden målgruppen nettopp er ungdom og unge voksne.

– Vår felles bekymring for utsatt ungdom samt et ønske om å bidra i arbeidet med å forebygge voldelig ekstremisme har bragt oss sammen. Vi alle møter ungdom som føler seg ekskludert, fremmedgjort og også mistenkeliggjort. Vårt felles mål er å jobbe for et samfunn basert på gjensidig respekt, anerkjennelse og harmoni.

Bjørlo har ikke besvart flere konkrete spørsmål fra Dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sjokkert

Haras Rafiq er fungerende leder i den britiske tenketanken Quilliam som arbeider med deradikaliserting og for å motvirke ekstremisme. Han mener norske myndigheter her går i samme fellen som britene gjorde da Gordon Brown var statsminister. Han er sjokkert over at norske myndigheter gjør det samme.

– Britiske myndigheter forsøkte akkurat denne taktikken ved å bruke tilsynelatende ikkevoldelige ekstremistene til å hindre de voldelige fra å ty til vold. For det første virket det ikke, for det andre gikk skattebetalernes penger til dette. Det eneste disse organisasjonene fikk til var å få folk inn i et miljø der de sympatiserte med islamisme, i stedet for å ty til vold. Det var som å gi penger til ytre høyrepartier for å prøve å de-radikalisere fascister.

Les også
Deler ikke frykten
Les også
– Vi er en åpen moskéRabita
Les også
Var en helt vanlig muslim i Oslo - ble selvmordsbomber for ISILRabita