UTBOMBET: Palestinske brannmenn jobber i en bygning på Gaza som ble ødelagt av et israelsk luftangrep i går. Tross i bombeangrepene fortsatte palestinere å avfyre raketter mot Israel.

Israels venner ber Israel inngå våpenhvile

Israels venner på Stortinget støtter Israels rett til å forsvare seg, men oppfordrer staten til å inngå våpenhvile med Hamas

– Mål nummer én er å få en umiddelbar avtale om våpenhvile og gi rom for en langsiktig avtale mellom Israel og Hamas. De må stille krigshandlingene i bero, de fører dessverre til tap av sivile menneskeliv. Det er en tragedie, det må en bare erkjenne, sier leder Hans Fredrik Grøvan (KrF) til Dagen.

Nestleder i Israels venner, Jørund Rytman (Frp), understreker overfor Dagen at Israel har rett til å forsvare seg mot de stadige rakettangrepene fra Hamas på Gazastripen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Grøvan presiserer også at den pågående konflikten ikke er mellom Israel og den palestinske befolkningen, men Israel og organisasjonen Hamas.

Bevisst strategi

– Burde ikke Israel la være å bombe Gaza når de vet at uskyldige liv kan gå tapt?

– Utfordringen er at Hamas' strategiske krigføring bevisst bryter regler for internasjonal krigføring og legger sine militære strategiske posisjoner inn i den sivile delen av befolkningen. De etablerer rakettramper i bolighus og andre sivile bygg. Det vanskeliggjør at Israel kan unngå tap av menneskeliv. Dessverre er dette en bevisst strategi fra Hamas' side som vi kjenner igjen fra før, sier Grøvan.

Natt til fredag sendte Hamas 44 raketter mot Israel. Elleve av dem ble skutt ned av Israels rakettskjold. Samtidig bombet hæren 159 «terrormål» på Gaza, ifølge den israelske hærens Twitter-konto.

Grøvan mener at Israels bombing av Gazastripen er en framprovosert reaksjon på grunn av Hamas stadige rakettangrep.

– Nå trengs det rom for å snakke sammen, og da må Hamas være villig til å anerkjenne Israel som stat, det har de ikke gjort til nå, sier KrF-poslitikeren.

Rolf Gunnar Heitmann i Israelsmisjonen oppfordrer også til å legge ned våpnene. – Å angripe militære mål på Gaza vil føre til at sivile liv går tapt, dessverre. Det er en ulykkelig spiral som ikke innebærer noen løsning. Faren er om det skulle utvide seg til å bli en mer omfattende krig, sier Heitmann til Dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Militært overlegne

Biskop Atle Sommerfeldt er enig i at en våpenhvile trengs snarest råd, men mener at det er Israels skyld at fredsprosessen har gått i stå.

– Det er riktig at Hamas bruker folkerettstridige, voldelige midler i kampen mot Israel. Rakettangrepene rammer like gjerne sivile som militære mål. Men det forhindrer likevel ikke det faktum at Hamas gjennom valg har stor folkelig oppslutning i den palestinske befolkningen. Det nytter ikke å si at «Hamas er en terrororganisasjon og derfor skal de knuses». Hamas er en del av den politiske bevegelsen i Palestina og Israel må akseptere at skal de ha fred og sikkerhet, må de forhandle med dem den palestinske befolkningen velger, sier biskopen til Dagen.

Israel må anerkjenne

Sommerfeldt mener at Israel har hovedansvar for eskaleringen av konflikten.

– Israel sitter med overlegne militære midler, og bruker dem.

– Har ikke Israel rett til å forsvare seg mot rakettangrepene?

– Selvsagt har de det, men spørsmålet er hvordan de skal gjøre det, hvilken strategi de skal bruke. Den de har valgt nå har bare ført til at rakettene er blitt bedre, i tillegg til stor menneskelig nød og enda mer hat mot Israel. De har ikke greid å stoppe utskytningsrampene, det har de siste ti årene vist, sier biskopen i Borg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Er ikke problemet at Hamas ikke anerkjenner Israel som stat?

– Israel har ikke anerkjent en palestinsk stat, støtter bosetninger på palestinsk eiendom, og regjeringen støtter seg på krefter som ikke aksepterer en tostatsløsning, sier Sommerfeldt.

Nazi-inspirert

Israel kan ikke leve med en situasjon der det stadig kommer rakettangrep fra Gaza, mener Conrad Myrland i Med Israel for fred (MIFF).

– Når Hamas stanser å avfyre raketter vil også det ikke lenger være nødvendig at Israel angriper militære mål på Gazastripen, sier Myrland til Dagen.

Han mener at hovedproblemet i konflikten er at Hamas og andre palestinske grupper ikke godtar at Israel er kommet for å bli.

– Israel kan ikke forhandle med noen som vil eliminere og utslette dem. Hamas er veldig tydelig på at de tror at islam skal eliminere Israel. Det er et umulig utgangspunkt for forhandlinger. Det er veldig betenkelig at en norsk biskop vil at et vestlig demokrati skal forhandle med en nazi-inspirert islamistgruppe, sier Myrland.

Les også
Til dem som fordømmer Israel
Les også
Netanyahu sier Israel ikke vil la seg stanse av press utenfra
Les også
Netanyahu: – Våpenhvile er ikke aktuelt