Fra Kringkastingsrådets møte i august. Leder Per Edgar Kokkvold, kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, direktør for Nyhets- og programdivisjonen i NRK, Per Arne Kalbakk og Vibeke Fürst Haugen.

Inviterer til debatt om satire og konge-kontakt

Etter formelle klager og refs i sosiale medier, vil Kringkastingsrådet drøfte både NRK-humoren og rikskringkasterens dekning av kongefamilien.

Kritikken haglet mot NRK etter kanalens massive dekning av prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordengs boklansering i oktober. Torsdag vil Kringkastingsrådet drøfte hendelsen i sitt siste møte for året.

– Dette har sammenheng med den offentlige debatten rundt noe NRK har sendt. Det ble mye støy rundt kongehus-reportasjene, med høy temperatur på sosiale medier, spesielt når det gjelder omfanget av dekningen av boka, sier leder Per Edgar Kokkvold i Kringkastingsrådet til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Kongehusets rolle er endret

Han påpeker at kongehusets måte å forholde seg til mediene på har endret seg, og at det derfor også er naturlig å diskutere hvordan mediene forholder seg til kongehuset.

– Jeg vil av naturlige grunner ikke si hva jeg mener, men det er all grunn til å diskutere dette, og til å se generelt på omgangen med kongereportasjen, særlig når de kongelige selv spiller en større rolle enn tidligere i det offentlige ordskiftet.

Ifølge Kokkvold har tilnærmingen til de kongelige flere ganger tidligere blitt diskutert i Kringkastingsrådet.

– Nesten på hvert møte er det noen som klager, enten på at de kongelige utsettes for for mye kritikk eller på at mediene er for lite kritiske. Spørsmålet er om de må regne med å bli behandlet som alle andre idet de trer inn i det offentlige rom, ikke minst når det gjelder Märtha Louises engleaktige aktiviteter, sier han.

Tror humoren kan ha blitt misforstått

I tillegg vil Kringkastingsrådet diskutere NRKs humor, etter at rådet i den senere tid har mottatt flere klager på kanalens bruk av satire. Særlig har behandlingen av reservasjonslegene under Komiprisen og omtalen av terrorangrepene i USA 11. september 2001 på nettsatsingen Satirix blitt oppfattet som støtende.

– Satire er en vanskelig sjanger. Den ligger nær opp til virkeligheten, men overdriver virkeligheten på en måte som ikke alltid oppfattes. Den skal underholde og kritisere, utfordre og provosere, sier Kokkvold.

Han tror det nettopp kan være slik at klagerne ikke har oppfattet satiren i innslagene i NRK, men mener likevel det er nødvendig å diskutere bruken av humor også i Kringkastingsrådet.

– Det kan ikke være slik at man ikke kan diskutere humor, og det er ikke slik at alt er ok selv om man kaller det humor. Men jeg har inge ambisjoner om at Kringkastingsrådet skal vedta noe banebrytende. Vi vil ikke forsøke å fjerne satiren fra NRK, humor er viktig for en offentlig kringkaster.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Åtte NRK-saker om Märtha Louises boklansering
Les også
Klimaskifte i israelsdekningen
Les også
– Bare ti prosent kristen hets
Les også
Omstridt reporter får ytringspris