Hussain nekter for IS-medlemskap og rekruttering

Ubaydullah Hussain må overbevise retten om at han ikke rekrutterte krigere til IS, bare hjalp venner med reisen til Syria, når ankesaken starter mandag. 

Den tidligere profilerte talsmannen for Profetens Ummah ble i april i år dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for terrorrekruttering og for medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS.

32-åringen ble dermed den første i Norge som er dømt for å være medlem av IS uten å ha vært i Syria, og den første som er dømt for terrorrekruttering. Hussain nekter straffskyld for begge punkter. Mandag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Det er satt av fem uker til saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dømt for å ha rekrutterte konvertitt

Hussain ble i tingretten dømt for å ha rekruttert en 18 år gammel etnisk norsk konvertitt til å dra til Syria i 2015. Den nå 20 år gamle mannen ble i samme rettssak dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha forsøkt å bli med i IS. Han har ikke anket sin dom.

Hussain har hevdet at 18-åringen var en venn som allerede hadde bestemt seg for å reise til Syria, og at han bare hjalp ham med å få gjennomført reisen, noe som ikke var straffbart på det tidspunktet. Oslo tingrett mente imidlertid Hussains bidrag dreide seg om langt mer enn vennskapelig hjelp, og at han var svært opptatt av å få 18-åringen til IS i Syria. Ifølge dommen utnyttet Hussain en sårbar og langt yngre person.

– Verre enn en fremmedkriger

Hussain ble også dømt for å være medlem av IS og for å ha gitt økonomisk og materiell støtte til flere norske IS-krigere i Syria.

Retten skriver at selv om han aldri har vært i Syria og deltatt i krigshandlingene, så er hans deltakelse langt mer alvorlig enn den til en «vanlig, menig» fremmedkriger:

– Ved sine uttalelser og handlinger har Hussain bidratt til å forsyne IS med atskillige fremmedkrigere, og på den måten styrket og bidratt til opprettholdelse av terrororganisasjonen i langt større utstrekning enn en enkelt fremmedkriger (...). Hussains virke som inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og/eller portåpner (...) er nettopp en slik bakmann som forarbeidende til terrorlovgivningen har ønsket å fange opp, skriver retten.

Retten peker på at for minst fire av dem Hussain har hjulpet, har Syria-oppholdet fått fatale konsekvenser.

– Grenseoppganger

Ubaydullah Hussains forsvarer, John Christian Elden, sier saken handler om juridiske grenseoppganger mellom det å rekruttere noen, og det å hjelpe noen som allerede har bestemt seg for å reise.

– Det å hjelpe noen å reise til Syria, var en lovlig handling på tidspunktet tiltalen dekker, men har blitt straffbart senere. Vi mener Hussain ikke rekrutterte, han hjalp en person som ønsket å reise, sier Elden om 18-åringen til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hussain nekter også for å være medlem av IS.

– Dette handler om grensen mellom hva som er en lovlig ytring og hva som er en straffbar handling. Vi mener Hussain ikke har vært medlem, han har kun ytret støtte til organisasjonens mål, som ikke er ulovlig. Han kjenner ikke mer til IS-folk enn det du og jeg har gjort, mener Elden.

Anket frifinnelse

Hussain var også tiltalt for å ha rekruttert den norske konvertitten Thom Alexander Karlsen (24), som ble drept i kamp for IS i Syria mars 2015, men ble frifunnet for dette punktet i tingretten. Ifølge dommen kan ikke retten utelukke at det var andre årsaker eller personer som påvirket Karlsen til å dra ned og slutte seg til IS. Påtalemyndigheten har anket frifinnelsen.

– Vi er ikke enige i dette. Vi synes det ble meget godt belyst at Karlsen var en sårbar person som Hussain rekrutterte til Syria og IS. Vi kan ikke se at det var noen bevisførsel rundt andre personer, sier aktor, statsadvokat Frederik G. Ranke til NTB.