EU-valg 1994. Her Anne Enger Lahnstein (t.h.) i fakkeltog mot EU.

EU - et sete for Antikrist?

EU var Antikrists rike, bankkort inneholdt strekkoden 666, og det stod en datamaskin i Brussel som overvåket hele verden. Det er 20 år siden nordmenn sist sa nei til EU.

EU var Antikrists rike, bankkort inneholdt strekkoden 666, og det stod en datamaskin i Brussel som overvåket hele verden.

I mange kristne leire på begynnelsen av 90-tallet kokte det med teorier om endetiden som fritt ble forkynt fra talerstolen og i pocketbøker fra Norge og USA. Så sa Norge nei til EU i 1994. Mobiliseringen avtok. Endetidsforkynnelsen bleknet. Og EU har blitt litt mindre skremmende for de fleste.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men hva mener de om EU i dag, de kristne lederne som stod på barrikadene på 80- og 90-tallet? Er EU fortsatt unionen som Antikrist kommer til å ta i bruk? Bør man som kristen si nei til EU på teologisk grunnlag?

Ståk og spekulasjoner

Evangelist Viggo Wilhelmsen har blitt 70 år nå, men husker godt perioden på 80- og 90-tallet da han reiste rundt over store deler av Norge og advarte kristne mot EU.

Wilhelmsen ble en kristen i 1970 etter at han hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Så gikk han et år på Smyrna bibelinstitutt i 1973 til 74. I 1982 begynte han å reise på fulltid som evangelist i Norge.

Etter hvert brukte han mye tid på endetidstegn, og blant dem var EU kanskje det viktigste. Men like før nordmenn stemte nei til unionen i 1994 innså evangelisten at det tok for mye tid. I dag er Wilhelmsen forkynner for De frie evangeliske forsamlinger og snakker sjelden om EU som Romerriket.

– Det ble for mye ståk, og for mange spekulasjoner. Jeg så på EU som et sete for Antikrist, men nå har tiden gått og ting har tatt lengre tid enn vi trodde, sier Wilhelmsen til Dagen.

– Ser du fortsatt på EU som et sete for Antikrist?

– Ja, jeg tror fortsatt at EU kan bli et sete for Antikrist, men jeg er ikke så bastant nå som før. Jeg tror folkene som jobber i EU har gode intensjoner, de vil vårt beste, men kanskje det banes en vei for Antikrist, en vei de ikke har oversikt over, sier evangelisten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

LES LEDERARTIKKELEN: Hva i all verden skal vi med EU?

Ulv, ulv

Da Wilhelmsen ble en kristen på 70-tallet husker han at mange snakket om at russerne skulle innta oss fra nord, og at EF var det nye Romerriket.

– Folk var veldig bastante på den tiden og man tidfestet en rekke hendelser, minnes Wilhelmsen.

Nå er kristenfolk flest mindre opptatt av endetiden og det forkynnes mindre om Bibelens profetier.

– Jeg tror at det har blitt mye ulv, ulv, og så har det ikke kommet noen ulv. Det har gjort at vi har blitt redde for å si for mye, og folk flest har blitt skeptiske til slike budskap. Forkynnelsen om endetiden har bleknet, og det er synd, for vi trenger fortsatt å forkynne om endetiden, sier Wilhelmsen.

Evangelisten har ikke tatt vare på notatene sine fra 80- og 90-tallet.

– Det er historie nå. Jeg er ikke opptatt av det lenger. Jeg venter på Jesus. Og selv om jeg tror det kommer et forferdelig ragnarok, så kommer det også en himmel som blir så mye bedre, sier Wilhelmsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tømrer og bibellærer

På Bildøy vest for Bergen høres lyden av en spikerpistol. Per Gunnstein Nes har valgt det samme yrket som Mesteren selv. Han er tømrer. Men Nes er også bibellærer, ansatt i en 20 prosent stilling i Indremisjonsforbundet. Det er en uvanlig mild formiddag i slutten av november, og Nes har tid til en prat mellom slagene.

For Nes er profetiene i Daniel 2 og 7 sentrale i analysen av EUs betydning.

– I disse kapitlene leser om en firedelt billedstøtte og fire dyr som illustrerer fire riker som kommer før det messianske, sier han og forklarer:

– De to kapitlene omhandler de samme forholdene. De fire omtalte verdensrikene er det babylonske, det medisk-persiske, det gresk-makedonske og Romerriket. Det fjerde riket, som fantes ved Jesu første komme, skal også finnes når han kommer tilbake.

Jesu gjenkomst

Slik Nes ser det, kommer altså Romerriket tilbake i en ny form. Og her er det vanskelig å komme bort i fra EU.

– Mange som har vært bibellærere har holdt dette frem lenge før en begynte å snakke om kull- og stålunion, EEC, EF og EU. På en eller annen måte kommer Romerriket på arenaen igjen i endens tid, sier Nes. Han mener det er vanskelig å komme bort fra denne analysen, med utgangspunkt i Romerrikets stilling på den tiden Jesus levde på jorden.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

LES OGSÅ: Er jeg et endetidstegn?

Ikke politiker

– Mener du de teologiske argumentene er av en slik art at en kristen må stemme nei på dette grunnlaget, også om han eller hun på mer generelt politisk grunnlag støtter medlemskap?

– Jeg er ikke politiker, og har ikke lyst til å uttale meg skråsikkert om det. Men jeg stemte ikke for EU, og jeg er ikke overbevist om at et medlemskap er til fordel for landet. Samarbeid er godt og riktig, men dette er mulig uten å gå inn i en union.

Kan være innledning

Nes mener det er mye som tyder på at utviklingen i Europa, med et EU som bygger på Roma-traktaten, kan ende som et slags gjenoppstått Romerriket. Fra dette riket kan Antikrist oppstå som politisk leder, tror Nes. Men han vil ikke være bombastisk i sine analyser. Han vil nemlig ikke utelukke at de scenarioene vi nå kan se for oss, er innledningen til oppfyllelsen snarere enn selve oppfyllelsen. Nes kaller dette føderier, som naturlig kommer før selve fødselen.

– Snakk om datoer har ødelagt mye opp gjennom historien, understreker bibellæreren.

– Er du redd for å gjøre mer ut av tekstene enn de selv gir grunnlag for?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– For meg er dette tindrende klart. Jeg ser ikke hvordan man ellers kan løse utfordringen med et fjerde rike. Jeg kan ikke se at det skulle være noe annet enn Romerriket. Rikene trådte frem på rekke og rad. De nøyaktige årstallene kan jo diskuteres, men i det store og hele er bildet klart rent historisk.

Teologisk og politisk

– Er det umulig for en kristen som leser disse profetiene på samme måte som deg å likevel støtte norsk EU-medlemskap?

– Jeg vil ikke gå i rette med noen som ville stemme ja til EU. Jeg ville ikke stemme ja selv, både av teologiske og mer politiske argumenter. Men jeg er ikke noen politiker, og har ikke arbeidet mer enn den gjennomsnittlige nordmann med spørsmålene om økonomi, forsvar og utveksling av arbeidskraft.

– Jeg kjenner fine kristne med god bibelkunnskap som var for EU, understreker han. Nes tror at de teologiske argumentene for en del kristne fungerte som en styrking av den EU-skepsisen som allerede fantes der, ikke minst hos bønder og bygdefolk – og folk fra bibelbeltet.

Distriktene

Endetid og Antikrist hadde ingenting å si for Tor Erling Fagermoen da han gikk og stemte nei i 1994. I dag er han avtroppende generalsekretær i Laget og har hatt mangeårige lederoppgaver i det lavkirkelige Kristen-Norge. Men mannen som opprinnelig kommer fra Balestrand i Sogn representerer en av de som er imot norsk medlemskap i EU uten å bruke teologiske argumenter.

– Jeg var opptatt av distriktspolitikk og var redd distriktene i Norge ville bli glemt. Jeg mente også at EU ville medføre en unødvendig byråkratisering.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Samtidig var han klar på at Norge ikke måtte isolere seg, men mener at EØS-avtalen ville sikre samhandel samtidig som sjølråderetten ble ivaretatt.

Teologisk og politisk

Arnfinn Clementsen, mangeårig pastor i Karisma Senter (nå Karismakirken), engasjerte seg sterkt i EU-kampen i 1994, og skrev året etter boken «Norge tilbake til Gud». Han er fortsatt EU-motstander, og mener Bibelen gir relevant veiledning i denne saken. Men han advarer mot spekulative tolkninger.

– Var din EU-motstand mest teologisk eller mer generelt politisk begrunnet?

– For meg var det en blanding av teologiske og politiske argumenter som gjorde at jeg var negativ til EU. Der og da opplevde jeg veldig sterkt at vi skulle ha en bønneaksjon, forteller Clementsen.

– Hvor tydelig mener du Bibelen gir oss veiledning som er aktuell i forhold til å vurdere norsk medlemskap i EU?

– Vi ser i EU konturene av et kommende stormaktsrike i Europa som kan bli en plattform for en kommende verdenshersker som Bibelen kaller Antikrist. I 1994, og enda mer i 1972, var det mange som så på EF nesten som et Antikrists rike. Det har ikke jeg sagt. Men en sånn stormaktskoalisjon i Europa kan legge til rette for det riket Bibelen profeterer om i endetiden.

Clementsen synes imidlertid ikke at et slikt scenario i seg selv er nok til å være mot norsk EU-medlemskap.

– Mange ting vi gjør i dag kan slå feil ut i hendene på feile ledere i fremtiden, forklarer han. Clementsen viser til at kristne har vært imot både bankkort og strekkoder fordi også disse skulle være tegn på Antikrist.

– Jeg har aldri dratt ting så langt som det, presiserer han.

Nasjonen

Clementsen viser også til at Gud har innsatt visse institusjoner, som menigheten og familien. Her mener han også at nasjonen hører med. Dette perspektivet var tydelig fremme i boken «Norge tilbake til Gud».

– Det Norge er avhengige av, er ikke EU, men Guds velsignelse, siterer han fra boken. Gud velsigner både folkeslag og nasjoner, mener Clementsen.

– Kartet over Europa har jo vært i stadig endring i flere hundre år. Hvis man skal tenke at Gud har innsatt nasjoner og dette får konsekvenser for grensedragning, hvor går grensene?

– Vi finner ikke noen egen bok i Bibelens om beskriver aller verdens kart. Her har det vært folkeforflytninger knyttet til både kulturelle bakgrunner, historie og kriger. Men det er viktig at hvert folkeslag i så stor grad som mulig kan få leve i fred innenfor trygge grenser i et land der de kan kjenne at de hører til, og der de opplever at deres kultur og historie blir respektert. Men det betyr selvsagt ikke at hver eneste lille folkegruppe må være en egen stat eller nasjon, understreker Clementsen.

Frihet

– India og Kina er jo større enn et United States of Europe ville være, og USA, som også er en union, er populær blant mange kristne som er skeptiske til EU. Er motstanden mot et europeisk storrike begrenset til nettopp Europa, eller gjelder det store sammenslutninger generelt sett?

– Jeg har tro på frihet for den enkelte nasjon. Jeg tror det er bra at de land som naturlig er selvstendige stater får lov til å være det. Frihet er en viktig verdi for alle mennesker. Og i den grad stormaktskoalisjoner undertrykker andre stater, er jeg imot det.

Clementsen mener imidlertid at Norge er i en god situasjon overfor Europa i dag, i og med EØS-avtalen.

– Vi har tilgang til indre markeder og frihet til å handle, samtidig som vi ikke er en del av koalisjonen. På den negative siden er det kanskje for fri flyt av mange ting. Likevel, det som opptar meg mest med Europa i vår tid er evangelisering og misjon. Vi kristne må se de mulighetene det ligger i å være en del av Europa, sier Clementsen.

– Dersom norsk medlemskap i EU kan sies å bane vei for Antikrist, gjør ikke da også norsk medlemskap i EØS det?

– Jeg tror ikke Norges fulle medlemskap i EU ville hatt så mye å si. Jeg tror vi skal være forsiktige med å dra dette for langt. Andre faktorer kommer til å bety mye mer for Antikrist. Det ene er at det må være et maktsystem som han kan gjøre seg bruk av. Det mener jeg å se konturene av at EU kan bli, sier Clementsen.

Mye mindre fremme

– Hvordan opplever du mottakeligheten for å i det hele tatt snakke om EU og endetiden i samme setning i dag?

– Hele forkynnelsen om Jesu gjenkomst, endetiden og Antikrist er mye mindre fremme i dag enn da jeg var unge. Det er færre kristne miljøer og menigheter som vektlegger det. Dette er en utfordring, for disse emnene er også deler av Guds ord som vi bør holde oppe. Jesu gjenkomst mye mer enn Antikrist, naturligvis.

Clementsen tror en del av antakelsene om sammenhenger mellom EU og bibelske endetidsscenarioer ble så konkrete og spekulative at det førte til et tilbakeslag for selve anliggendet.

– Forkynnelsen ble dratt for langt. Det ble snakket om ti stater og ti horn, nå er det snart 30 stater. Jeg tror dette er en årsak til at mange i dag nesten ikke våger å forkynne om dette. Men ikke noe i Bibelen er ekstremt. Vi må bare forkynne det vi opplever å ha lys over og ikke være for spissfindige eller spekulative.

Les også
Hva i all verden skal vi med EU?
Les også
Er jeg et endetidstegn?
Les også
Europeere på jobbjakt i Oslo må ha gratis mat
Les også
EUs utenrikssjef til voldspreget Jerusalem
Les også
Ansikt til ansikt med evighetenEmanuel Minos