Statsminister og partileder i Høyre, Erna Solberg, justisminister Anders Anundsen (Frp) og partileder i Frp Siv Jensen under pressekonferansen i Justis- og beredskapsdepartementet i Oslo onsdag kveld. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Enighet om asylavtale etter krevende forhandlinger

Lengeværende asylbarn som ble sendt ut etter 1. juli i fjor, får vurdert saken sin på ny etter at regjeringen og støttepartiene har kommet til enighet om en avtale.

De fire borgerlige partilederne og justisminister Anders Anundsen (Frp) presenterte avtalen på en pressekonferanse onsdag kveld.

Statsminister Erna Solberg (H) sier veien mot en avtale har vært svært krevende.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi har kommet til en løsning der alle partier har fått god innflytelse. Venstre og KrF har fått liberalisering på noen punkter. Frp har fått innstramminger på deler som har vært viktige for dem, sier statsministeren.

– Bedre enn ultimatumet

Venstre og KrF har fått gjennomslag for at barn som ble sendt ut av landet etter 1. juli i fjor, og som hadde vært i Norge i mer enn fire år, skal få en ny gjennomgang av saken sin etter regelverket som ble vedtatt i desember 2014.

– Beskjeden fra KrFs landsstyre var at alle barn som hadde vært i landet i mer enn fire og et halvt år, måtte få en ny vurdering. Dette ble oppfattet som et ultimatum. Dagens avtale går lenger enn som så, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Vi er glad for deler av avtalen, mens enkelte andre deler er noe vi aksepterer ut fra en helhet, legger han til.

For Venstre har det vært viktig at alle asylbarn som kan tenkes å omfattes av oppmykingen av regelverket, må omfattes av ordningen.

– Dette betyr ikke at man automatisk vil få opphold, men vi har sikret asylbarn retten til å få saken vurdert på ny, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Må søke fra utlandet

Avtalen som de fire partiene har inngått, innebærer også hyppigere møter om asylpolitikken mellom dem.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi er enige om en annen samarbeidsform i tiden framover, sier Anundsen, som vedgår at forhandlingene har vært vanskelige.

Han sier asylbarna som kan få opphold i Norge som følge av den nye avtalen, må søke fra utlandet.

Kritisk Lysbakken

SV-leder Audun Lysbakken mener imidlertid at asylavtalen som er inngått mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre, ikke er god nok.

– Hvert barn som får bli, gleder oss, men i denne avtalen gjøres bare halve jobben med å rydde opp i uretten og rotet justisministeren har skapt. Mange av asylbarna Anders Anundsen har sendt ut, får ingen ny behandling. De borgerlige partiene har latt disse barna i stikken. Derfor er dette en enighet med bismak, sier Lysbakken.

SV-lederen mener det er veldig bra at noen av de utsendte barna nå får prøvd sakene sine på nytt, og han berømmer KrF og Venstre for å ha kjempet for asylbarna.

– Avtalen er likevel ikke god nok. SV mener avtalen burde gjelde barn med tre års opphold og utsendelser helt fra januar 2014 da regjeringen begynte å sende ut barn til Afghanistan, sier Lysbakken.

Fakta om asylavtalen

* Barn som er uttransportert mellom 1. juli 2014 og 18. mars 2015 – datoen for instruks som sikrer at lengeværende barn får ny vurdering – og som har oppholdt seg i Norge i mer enn fire år, skal få sine saker behandlet på nytt. Dette gjelder dem som ikke har fått prøvd sin sak etter de nye reglene fra desember 2014. Anmodningen om å få omgjort avgjørelsen må fremmes fra utlandet.

* Utlendingsnemnda ( UNE) skal sammen med frivillige organisasjoner forsøke å ta direkte kontakt med de familiene det gjelder.

* Internering av barn skal bare skje i forbindelse med tvangsretur eller etter andre hjemler i utlendingsloven. Politiets utlendingsenhet ( PU) skal unngå i det lengste at barn oppholder seg på utlendingsinternatet. Dersom foreldre med barn blir fengslet etter utlendingsloven, skal barnevernet kontaktes i alle saker hvor oppholdet er over 24 timer.

* Utlendingsloven endres for å forhindre gjentatt familieinnvandring basert på flerkoneri.

* Frist for fremsettelse av krav om familiegjenforening uten underholdskrav endres til seks måneder etter oppholdstillatelsen er gitt. I dag er fristen tolv måneder.

* Utlendingsdirektoratet får midler for vurdering av beskyttelsesbehovet i saker der grunnlaget for opphold kan ha falt bort som følge av politiske, sosiale eller humanitære forbedringer i hjemlandet.

* Flyktninger som drar på besøk til hjemlandet, kan få tilbakekalt oppholdstillatelsen.

* Hver fjerde til sjette uke skal Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide møte justisminister Anders Anundsen ( Frp) for å følge opp samarbeidsavtalen.

Kilde: Regjeringen

NTB

Les også
Har avtalt faste møter for å unngå asylsplid
Les også
Sandberg beskylder KrF og Venstre for utpressing
Les også
Anundsen avviser forsøk på å kjøpe seg fri