Debatterer 
MFs bibelsyn

– Er det noe som kjennetegner MF i dag er det at troende og tvilende av mange slag deler måltids-, gudstjeneste og arbeidsfellesskap, skriver stipendiat Silje Kvamme Bjørndal. Hun er en av mange som debatterer utviklingen ved MF.

– Har menighetsfakultetet tatt farvel med Bibelens autoritet? Ja, mener Espen Ottosen, teolog og informasjonsleder i Misjonssambandet, NLM.

Frafall?

I Vårt Lands debattspalter møter han i disse dager motbør fra flere MF-ansatte, blant dem Silje Kvamme Bjørndal:

– Mener han (Ottosen, red. anm) at MF med sitt angivelige farvel til Bibelens autoritet er i det facto frafall fra «klassisk kristen tro»? Hva vil han kalle det «profilerte MF-teologer» forfekter? Heresi?, spør hun i et følelsesladet innlegg der hun avviser hans argumentasjon som «uvitenskapelig kritikk».

– Ottosen velger å bedrive denne typen polemikk som kun bidrar til splid og skyttergravskrig mellom trosfeller som ifølge klassisk kristentro skal tilbringe evigheten sammen. Med mindre Ottosen mener at straffen for å betvile helvete er at man faktisk havner der, avslutter hun.

– Krevende

Silje Kvamme Bjørndal er en av en rekke debattanter siden nytilsatt MF-professor Sturla Stålsett hadde sitt innlegg på trykk i slutten av juni. Han skrev:

– Den krevende evangeliske åpenheten ligger i at evangeliet er for «syndere», det vil si alle. (...). Her er det en viktig asymmetri i det aktuelle spørsmålet inngåelse av ekteskap for likekjønnede par i kirken. Vi som av ulike grunner går inn for dette, lukker ikke ute de som tenker annerledes. Men vi vil ikke at deres nei fortsatt skal ha trumf, slik at ingen får lov. For det er en slik posisjon som ekskluderer. Dette finner vi urimelig, når det er to tydelig samvittighetsbaserte, teologisk begrunnede overbevisninger om dette i kirken.

Stålsett får straks innlegg mot seg fra professor emeritus ved MF, Bernt T. Oftestad og Jon Kvalbein, som begge kommenterer hans bibelsyn.

– Kraftig liberalisert

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Espen Ottosen, kaster seg også inn i debatten. Han begynner slik:

– I 1908 ble Menighetsfakultet (MF) dannet for å demme opp for den liberale teologien ved Universitetets teologiske fakultet. På få år er imidlertid MF blitt kraftig liberalisert. Å hevde at MF står for et konservativt bibelsyn er blitt umulig.

Ottosen nevner Henriksens argumentasjon i Debatten på NRK. Han retter imidlertid også oppmerksomheten mot enda en professor på MF, nemlig studiedekan Atle O. Søvik som også er i lederkvartetten på MF. Ottosen mener hans artikkel «Hvordan bør vi tolke Bibelen» som er lagt ut på Verdidebatt.no har et «svært bibelkritisk» utgangspunkt.

– Ifølge Søvik er sunn bibeltolkning «å ta for seg bibelteksten og alle andre relevante fakta og spørre om hvordan dette henger best sammen», skriver Ottosen. Han siterer Søviks eksempel:

– Man kan «avvise tekster som avviser homofilt samliv med at de ikke passer inn i Bibelens øvrige budskap om kjærlighet».

Annen erfaring

Ottosen vedgår at det har eksistert ulike bibelsyn ved MF, men påpeker i sin kronikk at tidligere professorer likevel har fastholdt Bibelens autoritet for lære og liv.

– De tenkte at hvis Paulus faktisk avviste alle former for homofilt samliv, eller Jesus mente at han var eneste vei til frelse, så var kristne forpliktet til å tenke det samme, skriver Ottosen.

Atle O. Søvik og Jan Olav Henriksen svarer:

– Ottosens bibelsyn har bare hatt én representant på MF, og det var Carl Fredrik Wisløff. (...) Et slikt bibelsyn kan ikke forankres i vitenskapelig teologi.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De legger til:

– Vi mener at bibelens autoritet i dag blir tydeligst dersom den kan holdes sammen med det vi har av annen kunnskap og erfaring.