KRITERIUM: Et kriterium for å være med i undersøkelsen er at man går i kirken ti til tolv ganger i året. Bildet er fra Salem menighet i Trondheim.

Dagen gjennomfører unik undersøkelse som kartlegger aktive kristne

Hvor ofte leser aktive kristne Bibelen? Og er det greit at en muslim blir statsminister? Snart vet vi hva aktive kristne gjør og mener.

Med støtte fra Fritt Ord er Dagen i ferd med å gjøre et unikt arbeid for å kartlegge holdninger blant aktive kristne. Spørreskjema er sendt ut, og svar har begynt å strømme inn.

Analyseselskapet Nordic Navigation har fått oppdraget med å gjennomføre undersøkelsen. De har vært i kontakt med mellom 300 og 400 menigheter på ulike nivå. Alle har åpnet dørene for at Dagen skal kunne sende spørreskjema til kirkeaktive i deres menigheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Aldri i tvil

Knut Olav Åmås, direktør i stiftelsen Fritt Ord, sier til Dagen at de aldri var i tvil om at de ville gi økonomisk støtte til prosjektet. Han opplever at kristen tro og praksis er et underbelyst fenomen i norsk offentlighet.

– Selv dekningen av Den norske kirke i mainstream medier er marginal. Aktive kristne er jo noen hundre tusen mennesker som politisk og ideologisk utgjør en kraft i Norge, uavhengig av hvilket parti man søker til. Jeg har lenge ment at det norske samfunn ikke er så sekularisert som det kan se ut til i vanlige medier. De kristne eksisterer, men de synes ikke for en bred offentlighet, sier han.

For alle som er opptatt av religion

Åmås tror at resultatene av undersøkelsen vil være interessante for alle som er opptatt av den rollen som religion spiller i Norge i dag.

– Det er mye fokus på islam, koblet med spørsmål om integrering. Det fører ofte til at kristendommen, som er majoritetsreligionen, får lite oppmerksomhet. Vi får jevnlige gudstjenestetall fra Den norske kirke. Samtidig ser vi at stemmetallene ved kirkevalget er utrolig lave. Mitt inntrykk er at de frikirkelige er bedre organisert, mer aktive og at de fortsatt er mer troende enn størstedelen av Den norske kirke, sier han.

Mange av de 65 spørsmålene går på holdninger og verdier. Undersøkelsen inneholder også mange påstander som respondentene må ta stilling til.

Et tidsbilde

Sjefredaktør Vebjørn Selbekk er spent på om det har skjedd store endringer blant aktive kristne som man ikke har greid å fange opp.

– Vi tror at vi kjenner Kristen-Norge, men gjør vi egentlig det? Jeg tenker at dette er et arbeid som også er interessant for samfunnet. For første gang får man en undersøkelse som går på dypet og gir oss et tidsbilde av det aktive kristenfolket i 2019. Jeg er glad og stolt over det arbeidet som gjøres, og jeg er glad for at Fritt Ord ser verdien av dette.

– Jeg er spent på om den liberaliseringen vi ser i samfunnet i en del spørsmål har påvirket aktive kristne. Som politisk interessert er jeg også opptatt av å se på hva det aktive kristenfolket stemmer. Det tror jeg vil skape interesse i den brede offentligheten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mye arbeid

Nyhetsredaktør og prosjektleder Astrid Dalehaug Norheim sier til Dagen at det har vært spennende å jobbe med undersøkelsen, men at det har vært en lang vei å gå.

– Først må vi identifisere hvor mange som er aktive kristne og så må vi nå dem. Men det er gledelig å se hvor positive kristenlederne har vært.

Hun forteller at det skal lages mye journalistikk på resultatene av undersøkelsen.

– Tallene vil bli lagt ut på dagen.no etter hvert. Vi skal ut og møte aktive kristne som belyser de ulike problemstillingene.

Undersøkelsen

Undersøkelsen er støttet av Fritt Ord. Den er sendt ut til mellom 4.500 og 5.000 aktive kristne. Målet er 700 respondenter.

Analyselskapet Nordic Navigation har fått i oppdrag å gjennomføre undersøkelsen.