MORGENMØTE: Generalsekretær i Menneskeverd Morten Dahle Stærk, informasjonsansvarlig Kristin Rudstaden, prosjektleder Ingrid Vatnar Eikje og undervisningsansvarlig Fredrik Høst Hansen er samlet til morgenmøte i Oslo.

Bygger allianser 
for det ufødte liv

Organisasjonen Menneske
verd prøver hele tiden å påvirke abortdebatten. – Det ligger 
i vårt DNA å mene at fosteret skal ha noen rettigheter, 
sier generalsekretæren.

– Dette er et heftig innlegg, sier informasjonsansvarlig Kristin Rudstaden.

Det er morgenmøte i livsvernsorganisjonen Menneskeverd, og Rudstaden oppdaterer de andre ansatte på kronikk i Aftenposten skrevet av en ung kvinne.

– Kvinnen her skriver at hun ikke ville ha blitt ivaretatt på samme måte uten nemndene. Vi bør dele denne i sosiale medier, sier hun.

Fire ansatte sitter rundt møtebordet, mens resten er med digitalt. Alle nyhetssaker, kronikker og debattinnlegg som inneholder ordet «abort» blir gjennomgått på møtene hver morgen. Hver gang abort kommer på dagsorden prøver de å påvirke ordskifte.

De siste ukene har medlemstallet gått oppover på kort tid, etter at SV på sitt landsmøte vedtok selvbestemt abort frem til uke 22 i svangerskapet.

ABORT: – Man vet ikke hva en person har gått igjennom eller kommer til å gå igjennom, og det må man ha med seg i alle samtaler, enten det er privat eller i en debatt-setting, sier informasjonsansvarlig Kristin Rudstaden.

Oppdatert på nyhetsbilde

Rundt bordet legger de en strategi for hvordan de skal jobbe inn mot stortingsvalget i høst. Organisasjonen fikk mye oppmerksomhet i 2018 da de hev seg inn i KrFs veivalg-debatt og mente partiet burde stille abortultimatum før de valgte side.

Det har vært travelt for gruppen siden SVs landsmøte.

– Hvordan opplever dere situasjonen som er nå?

– Det har roet seg litt i det siste, men det blir spennende å se hva som skjer inn mot valget. De fleste partiene ønsker ikke å ha abort med i regjeringsforhandlingene, og da vil det sannsynligvis komme nye runder med debatter. Det er en langdryg prosess hvor man må følge med hele tiden for å si ifra på de riktige tidspunktene, sier Rudstaden.

MENNESKEVERD: – Det ligger i vårt DNA å mene at fosteret skal ha noen rettigheter, og det bunner i tanken om at fosteret er et menneske, sier Generalsekretær, Morten Dahle Stærk

40.000 følgere

Menneskeverd har omkring 40.000 følgere på Facebook og over 5.000 på Instagram. De er ofte i kontakt med privatpersoner som ønsker å fortelle om egne erfaringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Hvorfor er personlig historier så viktig for dere?

– Vi må fortelle virkeligheten, og det er enkeltmennesker dette handler om. Vi tar folk på alvor og er veldig nøye med hva vi publiserer. Det er kvinner som har stått i en krevende situasjon og deler brutalt og ærlig hvordan det oppleves, sier prosjektleder Ingrid Vatnar Eikje.

Hun er programleder i Menneskeverds podkast og har ansvar for sosiale medier og historiefortelling.

– Hvorfor er sosiale medier så viktig for Menneskeverd?

– Det er der folk er. De etterspør saklig informasjon i en krevende debatt og det gir vi. Informasjon er noe av det viktigste vi har å tilby, sier Eikje.

Sensitiv tematikk

Tall fra Abortregisteret viser at det ble registrert 11.081 svangerskapsavbrudd i 2020. Det er et daglig tema for gruppen i møterommet.

– Dere jobber med en kompleks og sensitiv tematikk hver dag. Hvordan er det å høre disse historiene?

– Jeg tenker heller mest på hvordan jeg skal fortelle historiene fremfor hvordan jeg opplever dem, sier Eikje.

Undervisningsansvarlig Fredrik Høst Hansen nikker. Han reiser mye rundt for Menneskeverd for å undervise elever på videregående skoler eller folkehøyskoler.

– Det er greit å ha historier å vise til når jeg underviser. Det gjør at tema blir menneskelig og ikke bare politisk eller medisinsk. Abort er et veldig følelsesladet tema og det påvirker også vi som jobber med det. Det handler jo om liv og død på en måte, sier han og legger til:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Mange av de menneskene vi deler historiene til er helt vanlige nordmenn og kunne vært oss, jeg tror det er viktig å få disse frem i stedet for å bare argumentere for og imot.

Sverige og Danmark

Menneskeverd har 10.000 medlemmer, og er med det mye større enn lignende interesseorganisasjoner i Sverige og Danmark.

– Hvorfor tror du Menneskeverd i Norge er større?

– I Sverige og Danmark har de først og fremst konsentrert seg om spørsmålene hvor de skiller seg fra resten av samfunnet. De har hatt en kommunikasjon som treffer medlemmene best vi har kanskje lykkes bedre på å bygge allianser til resten av samfunnet, sier Stærk.

– Hvordan lærte dere å bygge allianser?

– Det har tidligere generalsekretær, Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen, mye av æren for. Hun ledet Menneskeverd i 13 år før hun gikk bort i 2017. Hennes filosofi og strategi var å bygge allianser med politikere, fagmiljøer og beslutningstakere. Og den strategien har vi i stor grad fulgt siden. Vi krever ikke at alle vi samarbeider med eller som er ambassadør for Menneskeverd er enig med oss i alle spørsmål, sier Stærk.

Bygge allianser

– Klarer dere å holde en tydelig linje selv om dere vil bygge allianser?

– Det er linjen vi balanserer på hele tiden. På den ene siden vil vi bygge allianser bredt i samfunnet, på en annen side vil vi beholde verdigrunnlaget vårt og være tydelig på hva vi mener. Dypest sett er Menneskeverds verdier at menneskeverdet er konstant gjennom livet. Det kan vi ikke vike fra, da hadde vi ikke hatt noen eksistensberettigelse lenger, sier Generalsekretæren.

Det er omkring ti ansatte i Menneskeverd, som har hovedkontor i Oslo. Eikje sier at det som overrasket henne mest da hun begynte å jobbe i organisasjonen for to år siden er hvor komplisert abortdebatten egentlig er.

– Det er aldri svart-hvitt, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Før jeg begynte i Menneskeverd tenkte jeg at det ville være lettere, men med en gang man begynner å sette seg inn i tematikken blir det utrolig komplisert. Det er så mange hensyn å ta, bildet er så mye større. Det overrasket meg, legger Rudstaden til.

– Hvordan opplever dere å bli møtt når dere er ute blant folk og sier at dere kommer fra Menneskeverd?

– Det er varierende hvor mye folk har hørt om oss, men jeg opplever at i undervisningssammenheng er folk positive til å snakke om abort, uansett hvor man kommer fra. Jeg har opplevd at det har blitt diskusjoner, men med en vennlig tone, sier undervisningsansvarlig Høst Hansen.

Han tror det er viktig å møte alle mennesker med ydmykhet.

– Vi kommer fra forskjellige steder og bakgrunner og må ha respekt for hverandre. Det er også viktig at man klarer å skille person og sak så man unngår personangrep og dårlig stemning, sier han.

– Man vet ikke hva en person har gått igjennom eller kommer til å gå igjennom, og det må man ha med seg i alle samtaler, enten det er privat eller i en debatt-setting. Å ha respekt for alle mennesker er noe av det viktigste vi kan gjøre, sier Rudstaden.

Abortlov

– Hva mener Menneskeverd er den beste abortpolitikken?

– Det ligger i vårt DNA å mene at fosteret skal ha noen rettigheter, og det bunner i tanken om at fosteret er et menneske, ikke en abstrakt størrelse, men et konkret menneskeliv. Akkurat hvordan den loven skal ta form klarer ikke vi å svare på vi heller, men jeg tror vi tenker ganske likt som KrF med at vi ønsker en lov som tar fosterets rettsvern på alvor og hvor fosteret har rettigheter, sier Stærk og legger til:

– Samtidig ønsker ikke Menneskeverd en situasjon med mange illegale aborter. Derfor må en god abortlov ta hensyn til at det er flere svake parter når disse spørsmålene diskuteres.

– Hvor skal grensen gå for abort? Uke 12?

– Vi må jobbe med utgangspunkt i verden slik den ser ut, og ikke hvordan vi skulle ønske at den var. Det er bedre med uke 12 enn uke 18, men uke ti er bedre enn uke tolv, så vi har nok et restriktivt syn på det. Samtidig er vi en medlemsorganisasjon og våre medlemmer har veldig forskjellig syn på hvordan en abortlov kan utformes og forbedres, sier informasjonsansvarlig Rudstaden.

– Finnes det gode argumenter for selvbestemt abort?

– Uansett hvilke saker en tar opp i samfunnet kan man finne argumenter og ha sympati for den andre siden. Men når alt kommer til alt så vil vi gjøre det vi kan for at fosteret skal få flere rettigheter og å ha et grunnleggende rettsvern hele veien, sier Stærk.