Ungdomsprest: Helene Teistedal Vikre går inn i en av flere nyopprettede ungdomsprest-stillinger.

Bispedømmet ansetter flere nye ungdomsprester. Helene (28) er en av dem

Helene Teistedal Vikre ønsker å motvirke ensomhet blant unge.

Da Stavanger bispedømme i 2019 fikk økte ressurser til prestestillinger, ønsket bispedømmerådet å satse på ungdom. Nå er Helene Teistedal Vikre (28) er ansatt i en av flere nyopprettede stillinger som følge av satsingen. Vikre skal jobbe som ungdomsprest i Sunde og Hafrsfjord, som ligger i Stavanger kommune.

Vikre fullfører for tiden sine teologistudier ved Menighetsfakultetet. Der har hun skrevet masteroppgave om hvordan Den norske kirke har møtt unge mennesker i koronaåret 2020.

I oppgaven konkluderer hun blant annet med at tilhørigheten til fellesskapet er viktig for unges tro, mens bidrag på digitale plattformer i liten grad har vært en støtte for de unge voksne.

Fokus på å skape tilhørighet til fellesskapet vil også prege hennes prestegjerning.

– Jeg vil være med å jobbe for at flere skal få kjenne hvordan det er å være i et godt og trygt, kristent fellesskap. Ensomhet i samfunnet vårt har aldri vært mer aktuelt, og det er noe jeg vil være med på å motarbeide som prest, sier Vikre til Dagen.

I følge Vikre innebærer stillingen både videreutvikling av arbeid i menigheten og nytenkende arbeid rettet mot unge.

----------

Arbeidsdagen er Dagens nye spalte om nyansatte i Kristen-Norge. Har du fått ny jobb?Tips oss gjerne.