LANG TJENESTE: Olav Skjevesland hadde en over 40 år lang tjeneste som prest, prestelærer, forfatter og biskop.

Biskop Olav Skjevesland er død

Han var en god venn og sjelesørger, sier MF-rektor om tidligere preses i Bispemøtet og professor i praktisk teologi.

Fra familien får Dagen bekreftet av Skjevesland døde søndag 8. september, etter lang tids sykdom. Han ble 77 år gammel.

Skjevesland gikk av som biskop i Agder og Telemark i 2012, en stilling han hadde hatt siden 1998. Han var preses i Bispemøtet fra 2006 til 2010.

– Olav Skjevesland hadde stor betydning for utviklingen av praktisk teologi som fagdisiplin i Norge. Han var den naturlige leder i praktikumsmiljøet på MF og redaktør i Luthersk kirketidende, skriver MF-rektor Vidar L. Haanes i en sms.

Første professor

Skjevesland ble landets første professor i praktisk teologi. Han var sentral i det internasjonale fagmiljøet i homiletikk, og var en svært produktiv forfatter, ikke minst av artikler og bøker om forkynnelsen form, innhold og oppdrag.

– Som biskop i Agder og som preses var han en trygg leder, som videreførte presterollen i bispegjerningen. Han var en litt forsiktig mann, som lot Ordet gjøre sin virkning og ikke de store fakter. Han var en god venn og sjelesørger, skriver Haanes.

Skjevesland ble cand. theol fra Menighetsfakultetet i 1967, rektor ved det praktisk-teologiske seminaret ved MF fra 1994 til 1998 og professor i praktisk teologi samme sted fra 1994 til 1998.

Høyt aktet

– Olav Skjevesland var en høyt aktet biskop og teolog. Hans store kunnskap kombinert med forkynnerglede og formidlingsevne har satt dype spor i Den norske kirke, skriver preses Helga Haugland Byfuglien i en sms.

– Hans gjerning var preget av ydmykhet og personlig beskjedenhet, kombinert med lun humor og skarp iakttagelsesevne. Han hadde dyp kjærlighet til lokalmenighetene og kirken. Jeg lærte mye av ham og vil minnes ham med takknemlighet, fortsetter Haugland Byfuglien.

– Bibelforankret

Harald Hegstad, som er professor ved MF vitenskapelig høyskole og nestleder i Kirkerådet, var kollega med Skjevesland. De satt også sammen i det første kirke-stat-utvalget ledet av Trond Bakkevig.

– Jeg husker spesielt gudstjenesten på hans siste Kirkemøte, der han prekte i Nøtterøy kirke, hvor Olav var prest tidlig i sin karriere. På en måte sluttet han der han begynte, sier Hegstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han fremhever Skjeveslands grundighet og bibelforankring.

– Allerede i 1984 ga han ut en bok om kirkeforståelsen i Det nye testamente, og denne står seg godt fortsatt, sier Hegstad.

Han påpeker at Skjevesland var opptatt av å bygge levende menigheter der lekfolket og ikke bare de geistlige var engasjert. På denne måten ser Hegstad ham i en lang norsk tradisjon tilbake til teologen Gustav Jensen på overgangen mellom 1800- og 1900-tallet.

– Skjevesland var beskjeden som person, men hadde samtidig en klar agenda og visste hva han ville, sier Hegstad.

– Et tydelig kristusvitne

Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin synes det er trist og vemodig at Olav Skjevesland er død.

– Jeg hadde unt ham flere gode år som pensjonist, skriver Nordhaug i en epost.

Skjevesland var Nordhaugs lærer i prekenlære og pastoralteologi på Praktikum på MF, og de var også biskoper samtidig.

– Olav var ualminnelig belest, ja lærd, innenfor praktisk teologi, og har skrevet en lang rekke bøker om dette feltet. Han hadde et sterkt engasjement for forkynnelsen og utviklingen av menighetslivet, fremholder Nordhaug. Her har han gitt viktige og varige impulser som mange er takknemlige for. I all sin ferd var han en varm og vennlig mann, og et tydelig kristusvitne. Jeg vil savne Olav.

– Den mest intellektuelle biskopen vi har hatt

Finn Holmer Hovens periode som sjefredaktør i Fædrelandsvennen falt sammen med Skjeveslands periode som biskop. Han påpeker at avisen engasjerte seg sterkt til fordel for den mer liberale bispekandidaten Jan Arnold «Jappe» Erichsen.

– Vi mente Skjevesland orienterte seg mer i retning av den konservative delen av teologien og kristenlivet, men mitt inntrykk er at han etter hvert løsrev seg mer fra dette og ble allment anerkjent som biskop blant flere, sier Holmer Hoven.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han mener Skjevesland var mer synlig i den offentlige debatten enn både forgjengeren Halvor Bergan og etterfølgeren Stein Reinertsen.

– Han var antakelig den mest intellektuelle biskopen vi har hatt her nede på Sørlandet. Det preget også hans debatt og prekener, vil jeg si. Han var ryddig og argumenterende selv om man kunne være uenig med ham.