MISJONSFORBUNDER: Generalsekretær Øyvind Haraldseid omtaler Edin Løvås som en sann «Misjonsforbunder». – Han tok vårt motto på alvor: «Guds barns enhet og menneskers frelse», sier han.

Begeistret veiviser til dype kilder

Edin Løvås blir kalt retreatbevegelsens far. Natt til lørdag døde han, 93 år gammel.

– Som menneske var Edin en som gikk foran. Han var en veiviser til dype kilder i den kristne tro, sier Knut Grønvik, sokneprest i Lommedalen i Bærum.

Han fikk en relasjon til Løvås tidlig på 70-tallet, under Jesus-vekkelsen. Over 20 år senere skrev han en biografi om ham, med tittelen «Snekkersønnen».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Stor inspirator

– Edin Løvås ga meg en ny forståelse av evangeliet, med utgangspunkt i det å skulle være en disippel. Han fikk meg til å forstå at det er mulig å følge Jesus av ren begeistring, forteller Grønvik.

I Norge er Løvås mest kjent for sitt arbeid innen retreatbevegelsen. Han har blant annet vært med å bygge opp fem slike sentre for kristen meditasjon: Sandom, Tomasgården, Johannesgården, Lia gård og Solåsen pilegrimsgård. For dette arbeidet fikk han Kongens fortjenstmedalje i 2006.

Jesusmeditasjonen

Grønvik har selv reist mye på retreat, og har hatt stor nytte av Jesusmeditasjonen, som Løvås ble en talsmann for.

– Å leve seg inn i bibeltekster, som om Jesus selv var til stede, har hatt stor betydning for meg, forteller han.

Første gang han fikk en relasjon til forkynneren var under Jesus-vekkelsen. 25 år tidligere hadde Løvås fått en visjon om at vår tid trenger Kristusdisipler. Da Time Magazine skrev om Jesusrevolusjonen, reiste han bort for å undersøke om det var dette han hadde sett for seg. Da lignende ting begynte å skje i Norge, kontaktet han de som sto sentralt i Jesus-vekkelsen og tilbød seg å undervise dem.

– Han inviterte oss til å bruke retreat, for å få et enda dypere forhold til Jesus. Han hadde en rolle som voksen veileder. Uten å blande seg inn i hva vi drev med, greide han å pense oss over på noe som ga dybde og varighet, forteller Grønvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Misjonsforbunder»

Generalsekretær Øyvind Haraldseid omtaler Løvås som en sann «misjonsforbunder».

– Han tok vårt motto på alvor: «Guds barns enhet og menneskers frelse», skriver han på organisasjonens nettside.

Han forbinder Løvås fremfor alt med en Kristus-sentrert forkynnelse.

– Edin var flink til å skrive brev, opplyser han.

– Hva skrev han om?

– Ofte tok han opp ting som lå ham på hjertet. Han ga gjerne noen råd, og delte sine tanker om hvordan han så på ting. Det var god personalveiledning, sier Haraldseid, som omtaler Løvås som et helt menneske.

En banebryter

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bjørn Øyvind Fjeld, tidligere generalsekretær i Misjonsforbundet kjente Løvås i rundt 50 år, og omtaler ham som en banebryter, en som gikk opp nye veier for hele den norske kristenheten.

– Han har betydd mye for det økumeniske arbeidet. Han hentet skatter i den oldkirkelige tradisjonen på 50-tallet, noe som ikke ble godt mottatt i hans egen tradisjon. På 60-tallet gikk han sine egne veier og ble ikke akseptert i Misjonsforbundet. Men på 70-tallet var han rehabilitert. Det store ved Løvås var at han aldri tok avstand.

Fjeld beskriver ham som en stor mann, en ydmyk herrens tjener med mye humor.

– Det som kjennetegnet ham, er hans evne til å fornye seg. Han hadde noe friskt å gi til de unge langt opp i 80-årene og var alltid aktuell for nye generasjoner.

Hadde muskler

En av dem som Løvås fikk bety mye for er Kjell Markset, tidligere generalsekretær i KRIK.

– Jeg opplevde å møte en forkynner som tok hele livet på alvor. Med Edin sin forkynnelse og teologi, så skjønte både jeg og andre at Jesus hadde muskler, var glad i naturen og levde hele livet.

Forkynner Kari Holmås kjente ikke Edin Løvås personlig, men har lest de aller fleste bøkene hans.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg forbinder ham først og fremst med hans begeistring for personen Jesus og hans evne til å tale sant og tydelig om det å være menneske, sier hun.

Edin Løvås

Født 26. november 1920.

Har vært med å bygge opp fem retreatsentre. I 2006 fikk han Kongens fortjenstmedalje i gull for dette arbeidet.

Kjent kristen forkynner og inspirator.

Har bidratt i mer enn 50 bøker der temaene er bønn, tro, disippelliv, kristen meditasjon, maktmennesker.

Les også
Etter Edin Løvås’ død
Les også
Alvorsmann med vitsebok
Les også
Pinsevenn-panel med pinefulle prøvelserPinsevennenes sommerstevne
Les også
- Vår tid trenger Kristus-disipler