Inne i et tidligere kjøpesenter ved E6 i Råde i Østfold er det etablert en teltleir for flyktninger. Dette bildet er tatt før åpningen. Nå er bygningen full av nyankomne asylsøkere. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Anslår inntil 50.000 asylsøkere til Norge neste år

Regjeringen anslår at mellom 30.000 og 50.000 asylsøkere vil komme til Norge neste år, erfarer NTB. Punktanslaget, som er det mest sannsynlige, er 33.000.

Den kraftig økte asyltilstrømningen vil koste Norge titalls milliarder de kommende årene. Allerede neste år blir regningen på 9,5 milliarder kroner ekstra, har NTB fått bekreftet.

De nærmeste seks årene anslår regjeringen at regningen vil komme på over 70 milliarder, meldte NRK fredag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) legger fredag fram sitt såkalte tillegg til neste års statsbudsjett. Tillegget handler om hvordan asyltilstrømningen skal håndteres i 2016 og årene etter.

Anslagene både for kostnader og ankomster er usikre.

Kutter ytelser

Regjeringen foreslår å redusere ytelsen til asylsøkere generelt med 20 prosent, men med 10 prosent for enslige mindreårige og barnefamilier, erfarer NTB.

Samtidig foreslår regjeringen å endre botiden fra tre til fem år. I realiteten betyr det at de fleste som kommer nå, i fremtiden vil få opphold i Norge i fem år, før oppholdsgrunnlaget blir vurdert på nytt før permanent oppholdstillatelse blir gitt.

NRK melder også at det vil bli foreslått innstrammende endringer i reglene for familiegjenforening.

Regjeringen starter tirsdag budsjettforhandlinger med samarbeidspartiene Venstre og KrF. Mye vil handle om hvordan asylregningen skal betales.

Regjeringen foreslår å hente rundt 1 milliard ekstra fra oljefondet og gjøre større omdisponeringer i bistandsbudsjettet. Ifølge flere medier er det snakk om over 4 milliarder kroner, et beløp KrF-leder Knut Arild Hareide sier er så høyt at det knapt er til å tro.

Styrker politiet

Asyltilstrømningen får dessuten regjeringen til å styrke politibudsjettet med 350 millioner kroner i 2016, erfarer NTB. 14,8 av de nye millionene går til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ekstrapotten skal gi 378 nye stillinger i politiet og 17 nye til PST, ifølge NTBs opplysninger.

170 av politistillingene er knyttet til registrering og oppfølging av asylsøkere i Politiets utlendingsenhet (PU). 23 av stillingene er øremerket Øst-Finnmark politidistrikt, som opplever en kraftig økt asylsøkertilstrømning over grensestasjonen Storskog.

I tillegget suspenderer regjeringen midlertidig den såkalte 15-månedersregelen for saksbehandling i Utlendingsdirektoratet (UDI). I praksis innebærer dette at regjeringen innser at saksbehandlingstiden vil økes noe.

EUs asyldugnad

Regjeringen har lenge hatt en intensjon om å delta i EUs dugnad for å fordele 160.000 asylsøkere som har kommet til land ved Europas yttergrenser.

Regjeringen går nå inn for å ta imot 1.500 asylsøkere i det såkalte relokaliseringsprogrammet, 750 personer neste år og et tilsvarende antall i 2017. Dette er anslått å koste 65 millioner kroner neste år, får NTB opplyst.

Norge har også varslet videre deltakelse i EUs grensekontrollbyrå Frontex' redningsoperasjon i Middelhavet. Det gjøres ved å sette av 4,2 millioner kroner til Redningsselskapet for å sikre at bidraget kan videreføres i ytterligere seks måneder.

I tillegg vil regjeringen øke bidraget til EUs støttekontor for asylsøkere og bevilgningen til retur og styring av asyl- og flyktningstrømmen, erfarer NTB.

Les også
KrF advarer mot «umulige» asylforslag fra regjeringen
Les også
Flyktninger vil koste 70 milliarder
Les også
Hareide forstår kritikk av økt strømavgift for å betale asylregningenBudsjettprosessen
Les også
– Forsikringsselskaper sier opp avtaler etter asylbranner
Les også
Regjeringen kutter i ytelsene til asylsøkere