«Vår oppfordring til moderpartiet er å kjempe for sakene vi brenner for, eller gå i opposisjon i god tid før valget», skriver artikkelforfatteren. Her nestleder Olaug Bollestad og partileder Kjell Ingolf Ropstad under KrFs landsmøte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Vi ønsker et tydeligere KrF

Vi mener at KrFs politikk blir for mye utvannet i denne regjeringen. Vi tror at dette valget kan bli et skjebnevalg for KrFs videre fremtid. 

Vi i Salangen KrF har siden retningsvalget i partiet og inntreden i regjeringen merket oss at distriktspolitikken forsvinner mer og mer i regjeringens sentraliseringsjag.

Den gjeldende politikken har blitt mer aktuell for sentrale strøk mens distriktene tappes for ressurser. I tillegg har vi merket oss at til tross for at KrF er i regjering, går vi ikke i retning av et varmere samfunn.

Noen saker vi ønsker at KrF skal få gjennomslag for i regjering er:

1) Stanse nedleggelsen av Sjøvegan statlige asylmottak. Mottaket har vært veldrevet i over 30 år, og det har blitt bygd opp et stort kompetansemiljø i kommunen, både i kommunal helsetjeneste, videregående skole og grunnskole, i psykisk helsevern med flere.

Nedleggelsen av mottaket vil gi store negative ringvirkninger i lokalsamfunnet. Disse negative konsekvensene vil ramme mye hardere i en liten kommune som Salangen enn det ville gjort i en storby.

Mange kompetansearbeidsplasser blir nå utradert og flere vil kunne stå på spill. Planen om å bygge opp mottak både for ordinær avdeling og enslig mindreårig avdeling på Østlandet er ekstra provoserende.

2) Nord-Norgebanen. Troms og Finnmark KrF har vedtatt å jobbe for realisering av Tromsbanen, dvs at vi bygger videre på Ofotbanen, som er den mest lønnsomme jernbanestrekninga vi har i Norge i dag, med spor nordover til Tromsø og med avstikker til Harstad.

Hvis dette ikke snarlig blir realisert, forventer vi et betydelig løft i vedlikeholdet på eksisterende veinett. Det skapes i dag store verdier i vår landsdel som eksporteres herfra.

Det er helt nødvendig med god infrastruktur for å få nødvendige varer både inn og ut av landsdelen. Vi mener det vil være bra å få mer gods over på jernbane for å få færre lastebiler på veiene.

Dessverre har vi opplevd mange tragiske ulykker der vogntog har vært innblandet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

3) Opphold for kirkeasylantene i Finnsnes kirke. Salangen KrF har fulgt med i den pågående kirkeasylsaken på Finnsnes. Vi mener tiden er overmoden for en løsning og saken er blitt politisk.

Her mener vi at KrF i regjering må vise tydelig ansvar og bidra til at familien får oppholdstillatelse i Norge. Vi opplever at dagens regelverk ikke tar innover seg hvordan mennesker på flukt ofte har det.

Mange kommer fra land der man har berettiget frykt for myndighetene. Når de da kommer til Norge er det denne erfaringen de har med seg og som er med på å styre deres tillit til det norske systemet.

At noen da ikke tør å oppgi alle opplysninger ved første intervju, er forståelig. De trenger å kjenne seg trygge og det bør være en viss romslighet og forståelse for dette hos norske myndigheter.

Vi mener at KrFs politikk blir for mye utvannet i denne regjeringen. Vi tror at dette valget kan bli et skjebnevalg for KrFs videre fremtid.

Dersom partiet kommer under sperregrensen på 4 prosent, vil det bli svært vanskelig å reise seg igjen.

Landet vårt trenger et livskraftig verdiparti som KrF - som står for at livet er ukrenkelig, som jobber med fattigdomsbekjempelse, styrking av familiene og som har en aktiv distriktspolitikk for hele landet.

Vår oppfordring til moderpartiet er å kjempe for sakene vi brenner for, eller gå i opposisjon i god tid før valget. Salangen KrF ønsker at vi fortsatt skal stå sammen for et varmere samfunn!