Ingen er uberørt over å se barn som lider, skriver debattanten.

Ufølsomme kristne?

Hvordan belegger Bjørn Olav Hansen at kristne ikke har medfølelse med de som lider i Gaza, spør debattanten.

I Dagen den 30/7 påstår Bjørn Olav Hansen at kristne venner av Israel ikke viser empati og medfølelse med de mennesker som lider under krigen i Gaza. Det er neppe noen kristne venner av Israel som ikke er berørt av krigen og de lidelser som sivilbefolkningen både i Israel log Gaza utsettes for.

Hva er det som gjør at Bjørn Olav Hansen kan påstå at kristne ikke har medfølelse når de stilles overfor lidelser? Hvis Bjørn Olav Hansen hadde lest den Kristne Ambassadens hjemmeside, ville han sett at Ambassadens bønnefokus de siste par månedene har vært for de muslimske nasjonene i området. Et bredt anlagt hjelpearbeid er i gang for å yte assistanse til både jøder og arabere som lider grunnet Gaza-krigen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er vel ingen som er uberørt overfor de lidelsene som utspiller seg i Gaza. Israel hadde ikke noe annet valg enn å gå inn. Den Israelske hæren har som sin primæroppgave å beskytte sitt land og sine innbyggere. Hæren ville ha sviktet denne forpliktelsen hvis de ikke hadde gått inn i Gaza for å knekke terroren. Og det er grufullt å se hvordan Hamas bruker sivilbefolkningen (kvinner og barn) som levende skjold.

Det er også dokumentert at det ikke er noen annen hær i verden enn den israelske som går til store anstrengelser for å beskytte sivilbefolkningen.

Som kristne skal vi be og hjelpe, og vise Jesu sinnelag overfor alle berørte parter.

Les også
Ja, vi gråter for Gazas barn
Les også
Pastor møtt med sterke reaksjoner etter Gaza-utspill
Les også
Danmark: Borgerlige avviser Israel-kritikk