SAMARBEID: Kirkene står sammen mot vold og seksuelle overgrep, og gjennom VAKE – kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep – får kirkene nødvendig bistand i dette arbeidet, skriver Erhard Hermansen. Foto: Erlend Haukeland

Slik står kirkene sammen mot vold og seksuelle overgrep

Når kirkene kommer sammen åpner viktige dører seg og øker rekkevidden av felleskirkelig kompetanse. Det viser arbeidet til det som begynte som Kirkens ressurssenter, men ble økumenisk og omdøpt Kirkelig ressurssenter – nå VAKE. I år fyller de 25 år.

Forrige uke deltok jeg på feiringen av VAKE – kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep sitt 25 års jubileum. Oppstarten av Kirkens ressurssenter – etter hvert Kirkelig ressurssenter – var et stort og viktig pionerarbeid.

Ressurssenteret har i disse årene bidratt til å sette agenda og vært en avgjørende ekstern ressurs for kirkene. De har evaluert kirkene og gitt faglig bistand og ved det hjulpet kirkene til å bli bedre.

Takket være ressurssenteret, og sammenlignet med samfunnet for øvrig var derfor kirkene tidlig ute og tok de tøffe rundene. Kirkene erkjente skyld, og har under tydelig veiledning fra ressurssenteret hatt et stort fokus på hvordan håndtere overgrep og forebygge overgrep.

Det var svært viktig for kirkene i Norge når Kirkens ressurssenter ble økumenisk, og endret navn til Kirkelig ressurssenter. Det åpnet mange dører. Kirkene fikk en felles ressurs og noe vi sto sammen om. For kirkene i Norge har det vært viktig å ha et felles ressurssted med høy kompetanse og med en lav terskel for å kunne ta kontakt, få råd og veiledning.

Kirkelig ressurssenter har også beriket kirkenes liturgiske språk, gjennom arbeidet som er gjort i utarbeidelse av bønner og hverdagsmesser. Det kirkene har fått til gjennom ressurssenteret hadde vi aldri fått til hver for oss, og ressurssenteret har vært helt nødvendig for at kirkene skal være beredt til å håndtere slike vanskelige saker.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Den årlige Novemberkonferansen, som i år var en del av jubileumsfeiringen, er et viktig samlingssted for kompetansebygging, både for kirkeledere, fagfolk og frivillige ressurspersoner.

Årets konferanse ble avsluttet med en utfordring til kirkene om å ta mål av seg å være traumesensitive fellesskap. Som har kunnskap nok og er ydmyke nok til å møte utsatte for vold og overgrep og som kan romme det som de av oss som bærer med seg overgrep og traumer – livshendelser som kan kjennes som å være «bortom tid og rom og tanke». Det er en utfordring vi tar med oss i arbeidet i Norges kristne Råd.

Kirkene står sammen mot vold og seksuelle overgrep, og gjennom VAKE – kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep – får kirkene nødvendig bistand i dette arbeidet.