Illustrasjonsfoto: Victor / CC / Flickr

Skuffende svar fra UNE om konvertitter

Seksjonssjef Rønnevig påpeker at UNE gir beskyttelse til nesten en tredjedel (10 personer) av konvertittene fra Afghanistan og at en ekte, kristen overbevisning skal ligge til grunn for beskyttelse. Det høres jo bra ut, men gir flere spørsmål enn svar.

Jeg vil takke for svar fra seksjonssjef i UNE, Georg M. Rønnevig, men jeg ble ikke beroliget.

I sitt innlegg (14.10.14) skriver Rønnevig at UNE ønsker åpenhet rundt sin praksis i konvertittsaker.

Rønnevig påpeker at UNE gir beskyttelse til nesten en tredjedel (10 personer) av konvertittene fra Afghanistan og at en ekte, kristen overbevisning skal ligge til grunn for beskyttelse. Det høres jo bra ut, men gir flere spørsmål enn svar.

UNE mener de gjør en grundig vurdering av hvor dypt konvertittenes nye tro stikker. Opplysninger om alder, troverdighet og bakgrunn avgjør utfallet. Midt i snakket om åpenhet kommer det så tåkeleggende argumentasjon om at de også har annen informasjon som de sammenholder med det de finner ut selv. Uten å gi eksempler på hva dette kan være.

De UNE mener snakker usant om sin konvertering, får ikke beskyttelse, og med det fremstiller Rønnevig min venn, den tidligere muslimen «Muhammed», som ble tvangsutsendt til Afghanistan, og flere med ham, som løgnere. Vi har aldri opplevd Muhammed som en løgner, men som en oppriktig kristen som ønsker å leve med Jesus, som har vært aktiv i menighetsarbeid og som har ført flere av sine landsmenn til tro på Kristus.

Les også: Åpent brev til justisministeren og UNE

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Rønnevig skriver at noen lyver på sin alder, og om de har gjort det, kan dette påvirke hele saken deres. Har UNE da tatt høyde for at det slett ikke er så vanlig at bursdager feieres i denne kulturen? Mange vet ikke hvilket år de er født! Er dette å lyve på sin alder? At Muhammed er analfabet og trolig dyslektiker gjør ikke saken lettere…

Alderstestene UNE gjennomfører er det også grunn til å se nærmere på. Jeg kjenner til at personer med grått hår er blitt aldersbestemt som tenåringer av testene. Og har fått opphold og beskyttelse i Norge.

Etter det jeg forstår benytter UNE muslimske tolker i samtaler med konvertittene. Tolken kjenner konvertittens språk, men kan de oversette de kristne begrepene rett? Informasjon jeg sitter med, tyder på at dette ikke er tilfelle. Hvordan kan UNE forsvare en slik praksis?

Åpne spørsmål under nemndmøter hjelper ikke om tolken unnlater å oversette rett. Her er det en åpenbar systemsvikt som rammer asylsøkernes rettssikkerhet.

Flere av oss har hatt kontakt med Muhammed etter han kom til Afghanistan. Han er redd for sin egen sikkerhet, og vet hva konsekvensene kan bli om han avsløres som kristen i det sterkt muslimske landet. Han forteller at han gjemmer seg og holder en lav profil. Redselen for å bli avslørt er en stor påkjenning, det blir lite søvn og han må alltid være på vakt. Her er det ikke mange å stole på.

«Det aller viktigste for UNE er at ingen sendes tilbake til forfølgelse» avslutter Rønnevig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hvilken beskyttelse får Muhammed og de 25 andre konvertittene når de sendes tilbake? I realiteten er de fritt vilt for imamer, ekstremister og andre troll «som lukter kristenmanns blod».

Det er på høy tid at noe skjer rundt dette. Jeg vil derfor rose justisminister Anders Anundsen (Frp) for initiativet med å utrede en domstol som kan erstatte dagens Utlendingsnemnd. Selv om justisministeren ikke har svart direkte på mitt forrige innlegg, så ser jeg med håp mot at rettsikkerheten til konvertittene blir bedre ivaretatt. Jeg stoler mer på rettsvesenet enn på byråkratene i UNE.

Les også
UNE gir beskyttelse til konvertitter fra Afghanistan
Les også
Åpent brev til justisministeren og UNE
Les også
Utreder om domstol skal erstatte UNEAsylsaker
Les også
Farlige konvertitter
Les også
Flere enn før mener innvandring gjør Norge bedre