HLT: Terje Hegertun har eksplisitt bekreftet sin tilhørighet til pinsevennene, og det kan på sikt påvirke synet på homofili ved Høyskolen for Ledelse og Teologi, frykter innsenderen. Foto: Dagen-arkiv

Paradigmeskifte i pinseteologien?

Ett sentralt tema i teologien til Paulus er det nye mennesket og den nye skapningen. Det nye mennesket er skapt etter Gud til sann rettferdighet og sann hellighet (Ef.4,24) helt fri fra homofili.

Spørsmål om homofili blir først aktuelt når vi setter fokus på det gamle mennesket. Romerbrevet 6 har tradisjonelt vært en bærebjelke i pinseteologien. I Romerbrevet 6,6 skriver Paulus at det gamle mennesket ble korsfestet med Kristus.

Likevel etterlot det gamle mennesket en innflytelse i vårt legeme som Paulus kaller syndelegemet som assosieres med arvesynden.

Hvordan tenker da Paulus om syndelegemet? Han sier at hensikten med korsfestelsen av det gamle mennesket var at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt.

Jeg kan ikke se at det er unntak for homofile som lever i et såkalt ekteskap. Resten av Romerbrevet 6 er en hjelp til å realisere målet om frihet for alle som sliter med synden.

Dette kapittelet har et stort potensial for å komme ut i frihet. Den kristne friheten må komme fra innsiden fordi til syvende og sist er det bare Jesus gjennom Den Hellige Ånd som kan sette folk fri fra homofili.

På dette punktet går Terje Hegertun en helt annet vei. Han forsøker å rehabilitere syndelegemet, og gjøre det mer akseptabelt ved å tilføre det gode verdier. Da er han i dårlig selskap med mange andre teologer.

Hegertun forsøker å rehabilitere syndelegemet, og gjøre det mer akseptabelt ved å tilføre det gode verdier.

I vårt århundre har mange teologer funnet ut at det er visse sider ved synden som er så vanskelig å ha med å gjøre at den må legitimeres i stedet.

Det kan være en fattig trøst at teologene ikke har funnet ut dette på egen hånd. De har fått god hjelp av både politikere og media som ble infiltrert av dette synet fra homofile pressgrupper for flere tiår siden.

Dette burde åpne opp for et nytt forskningsfelt der en studerer hvordan politikken og media former kristen teologi i vår tid.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hegertun faller inn i denne trenden. Han har ikke gjort et banebrytende arbeid, men har fulgt tidsånden slik mange kristne ledere allerede har gjort. Det er sannsynlig at den avkristningen vi har sett i vårt land er særlig knyttet til kristne lederes kompromissvilje i viktige samfunnsspørsmål.

Hegertun hevder å være tro mot Skriften. Det er vanskelig å forstå. Ett eksempel: I det første brevet til Timoteus nevner Paulus en rekke synder der Loven skal brukes. Det gjelder blant annet «menn som har seksuell omgang med menn».

Ut fra en logisk deduktiv tankegang gjelder det alle former for seksuell omgang mellom menn, faste forhold er ikke unntatt. Hvis det skulle være tilfelle, må vi lese noe inn i Skriften som ikke står der.

Måten Hegertun gjør dette på er å hevde at dette forbudet ikke gjelder fordi det i våre dager dreier seg om trofasthet og at første Timoteusbrev er en liste over laster som ikke gjelder dagens trofaste homofile som vil leve i et fast forhold.

Hvis vi bruker denne form for logikk, kan mange av de forbudene som nevnes i 1. Tim.1,10 utstyres med en etisk ramme som kan virke ganske bra for en bestemt tidsepoke. Paulus nevner i samme vers «folk som driver med menneskehandel».

Europeisk menneskehandel med afrikanske slaver ble godtatt av mange kristne for noen århundre siden, og argumentasjon for slaveri ble utstyrt med et etisk rammeverk som syntes bra for den tiden dette var aktuelt. Det vi kan lære er at vi fort kan bli hjemmeblinde for tidsånden.

Logikken svikter også når det gjelder diskusjonen om at Paulus ikke uttalte seg om det likekjønnede «ekteskapet». Sannsynligvis hadde han dette i tankene også.

Men hvis vi skulle tillate alt det Paulus ikke uttalte seg om, ville vi komme helt på villspor. Skifte av kjønn og pornografi slik vi kjenner det i dag er noen stikkord.

En professor har normalt sterk innflytelse på et studiested, Hegertuns syn har sannsynligvis påvirket MF. Han har eksplisitt bekreftet sin tilhørighet til pinsevennene, og det kan på sikt påvirke synet på homofili ved Høyskolen for Ledelse og Teologi.

Studentens syn på homofili vil på sikt påvirke menighetene. En professor har også sterk innflytelse på hvilke problemstillinger som institusjoner ønsker å legge til grunn for forskning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det blir nok ikke helt umulig å få forskningsmidler fra staten når en vil legge Hegertuns syn på homofili i bunnen.

På sikt kan dette åpne opp for et paradigmeskifte når det gjelder forholdet til homofili i pinsebevegelsen. Kampen om pinsebevegelsens identitet i dette spørsmålet pågår nå, og passivitet vil ikke føre fram.

Folkekirkens skjebne i spørsmålet om homofili viser hvordan mindretallet i denne saken blir mer og mer marginalisert. Surdeigen er strategisk plassert i en sentral utdanningsinstitusjon, og resultatet vil ikke utebli hvis man er passiv.

Boka kommer på et tidspunkt der hyllingen av pride er glorifisert fra alle hold. Tiden til å våkne er nå.

Det handler om å redde mennesker for evigheten fordi boka til Hegertun har potensiale til å føre mennesker i fortapelsen. Jesus blod renser fra enhver synd, men når synden legitimeres av Hegertun og andre teologer, er dette ingen liten sak.