Korttenkt

Vil en ikke innse den realitet at kirken med sin påviselige vranglærehandling har brutt det åndelige fellesskap med mange kristne?

Bergenbiskopen gir de mange som står for det selvstendige menighetsarbeid på bedehus karakteren «korttenkt». (Dagen 29/9-17)

Det er en ganske drøy negativ omtale av den store gruppen som leder an og dem som står med i dette etter hvert så omfattende kristenarbeid i vårt land.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Rammet av en slik biskoppelig uttalelse blir også de misjonsorganisasjoner som legger til rette for enhetlig menighetsvirksomhet på bedehusene. Biskopen mener bedehuslederne først og fremst er opptatt av å bevare sitt eget arbeid.

Saken er den at kirkens utroskap mot Guds ord i et så avgjørende spørsmål som ekteskapet, har satt fart i å drive mange bibelbevisste kristne fra seg.

Var det mer usikkert for mange hvor mye bedehuset selv burde ta ansvar for kirkelige handlinger, har det svikefulle vedtak mot Guds ord som Kirkemøtet gjorde, med egen liturgi (lære) for enkjønnet «ekteskap», sørget for å tilkjennegi behovet for uavhengighet overfor Den norske kirke (Dnk).

Når kirken ved slikt lærefrafall skyver bort Skriftbevisste medlemmer, rammes den selv av den tankeløshet den skylder andre for. At den slik mister store ressurser og gode medarbeidere, er en naturlig konsekvens av den selvtekt og dype kløft kirkeledelsen har stått for.

Dette som skjer i mange bedehusforsamlinger, viser at det kristne lekfolk ikke er så umyndig som en visst har regnet med. Det har stått opp for sannheten som Bibelen åpenbarer om dette grunnleggende spørsmål, når kirkestyret og biskoper sviktet den så totalt.

Men kristengruppene tilknyttet bedehusene har mer å gjøre for å bli tydeligere og sterkere med bibeltroens vitnesbyrd!

Kirken tok håpet fra mange av sine medlemmer, om en åndelig revolusjon med fornyelse hvor misjonsfolket og kirkefolket sammen søkte Gud i bot og bekjennelse, tro og bønn, hørelse og tjeneste.

Skaden som skjedde i vinter på Kirkemøtet, hadde en slik dimensjon at den ikke kan repareres ved noe annet enn å gå tilbake til sannheten og lære og forkynne den. Det er ikke tegn på at det vil skje!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Savnet av de mange gode medarbeidere, de åndelige så vel som materielle ressurser, vil nok bli langt mer merkbart etter hvert i Dnk. Men å rette skytset og skylden mot dem som tar på seg større ansvar for å kunne gi et helhetlig menighetstilbud på bedehus, er å bruke feil adresse.

Eller vil en ikke innse den realitet at kirken med sin påviselige vranglærehandling har brutt det ­åndelige fellesskap med mange kristne?