VERDIER: Senterpartiet har på viktige punkt markert seg som et verdiparti med flere standpunkter som sammenfaller med KrFs. Bildet viser stortingsrepresentant Kjersti Toppe og partileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hvem skal vokte verdiene nå?

Med et KrF under sperregrensen, er de stemmene som taler familienes og de ufødte barnas sak, blitt betydelig svekket.

Hvem skal skal minne den nye regjeringen på verdien av valgfrihet og menneskeverd?

Det er naturlig å peke på Senterpartiet og ikke minst Kjersti Toppe fra Hordaland. Toppe og flere med henne har markert seg med prinsippfast argumentasjon for menneskets ukrenkelige verdi.

Senterpartiet har på viktige punkt markert seg som et verdiparti med flere standpunkter som sammenfaller med KrFs.

Det går en tydelig skillelinje mellom Sp og de sosialistiske partiene i flere sentrale verdispørsmål. Det er også en markant forskjell i synet på enkeltmenneskets frihet. Det var derfor et tap at partiet beveget seg ut av politikkens sentrum og omfavnet Arbeiderpartiet.

Les også
Etter forslag fra Ap: Kirke får hundretusener til familiearbeid

Sp har programfestet en restriktiv politikk når det gjelder bruk av genteknologi. De er i mot bruk av befruktede egg, fostervev og aborterte fostre i forskning. De vil ikke tillate surrogati og aktiv dødshjelp. Og de er ikke blant dem som vil utvide dagens grense for selvbestemt abort.

Likedan mener de at småbarnsforeldre bør ha valgfrihet til å bestemme om de ønsker å være hjemme med små barn, og de vil videreføre kontantstøtten for barn mellom ett og to år.

Det er vårt håp at Senterpartiet legger all sin tyngde inn i forhandlingene når disse sakene kommer på bordet.

Det blir på ingen måte lett, når de skal regjere sammen med Ap som vil tillate selvbestemt abort ut uke 18, og et SV som på landsmøtet i vår vedtok å utvide grensen for selvbestemt abort til fem måneder inn i svangerskapet.

Når det gjelder kontantstøtte har Ap og SV markert seg som innbitte motstandere. Aps familiepolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen, gikk så langt som å garanterte at de ville fjerne kontantstøtten hvis de kom til makten, i et intervju med Dagen i sommer. Ordningen henger altså i en syltynn tråd.

Vil Sp bruke av sin politiske kapital til å slåss for kontantstøtten og småbarnsforeldres fortsatte valgfrihet? Det blir spennende å se.

At kontantstøtten faktisk har høy oppslutning blant dem som er i målgruppen for å bruke den, blir møtt med likegyldighet fra Ap og SV. Og at skroting av kontantstøtten ifølge tall fra SSB kan komme til å skyve 4000 barn under lavinntektsgrensen, gjør lite inntrykk på de to partiene som har som uttalt mål å utjevne forskjeller.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vil Sp bruke av sin politiske kapital til å slåss for kontantstøtten og småbarnsforeldres fortsatte valgfrihet? Det blir spennende å se.

Og hva med vilkårene for friskolene? Senterpartiet vil beholde dagens godkjenningsgrunnlag for statsstøtte til friskoler som tilbyr alternativ pedagogikk eller er livssynsbaserte. SV møter friskolene med skepsis og har programfestet å føre en restriktiv politikk rundt godkjenning av nye religiøse skoler.

For Sp er distriktspolitikken og desentralisering av makt blant de mest definerende sakene. Det er ikke minst dette som har gjort avstanden til borgerlig side og Høyres sentraliseringsiver for stor.

Nå skal de regjere sammen med et Arbeiderparti som også har en historikk når det gjelder sentralisering og avfolking på bygdene. Det skal bli særdeles interessant å følge Senterpartiets manøvrering når partiene i Støres drømmeregjering setter seg til forhandlingsbordet.