UVITENHET: Dette årets diskusjoner omkring katolisisme og protestantisme har brakt mange fordommer og mye uvitenhet på banen. FOTO: Privat

Hvem er en kristen?

– I et klasserom full av bibelskoleelever fra mange menighetssammenhenger i Norge spør jeg spørsmålet: Hvor mange av dere tror at paven er frelst? Under halvparten rekker opp hånda. Interessant.

Det er noen år siden. I et klasserom full av bibelskoleelever fra mange menighetssammenhenger i Norge stiller jeg spørsmålet: Hvor mange av dere tror at paven er frelst? Under halvparten rekker opp hånda. Interessant.

Neste spørsmål: Hvordan blir man frelst? Elevene er enige om at det dreier seg om å tro og å bekjenne. Romerne 10.9 løftes fram: «For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Så snakker vi litt om hvordan vi i frikirkelige sammenhenger gjerne ber når vi leder noen i bønn som ønsker å ta imot Jesus. «Jesus, jeg tror at du er Guds sønn som døde for mine synder. Jeg tar imot deg som min frelser og Herre» og så videre.
Nok et spørsmål: Hva synes dere om denne «frelsesbønnen» her? Er den «bedre eller dårligere» enn den vi gjerne ber:

Jeg tror påGud Fader, den allmektige,himmelens og jordens skaper.Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre,som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,født av jomfru Maria,pint under Pontius Pilatus,korsfestet, død og begravet,fór ned til dødsriket,stod opp fra de døde tredje dag,fór opp til himmelen, sitter ved Guds,den allmektige Faders høyre hånd,skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.Jeg tror på Den Hellige Ånd,en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn,syndenes forlatelse,legemets oppstandelseog det evige liv.Amen.

Det blir ganske stille i klasserommet. Så begynner flere av elevene å kommentere. Det er ingen tvil. Denne «bønnen» er minst like bra. Jo, innholdsmessig faktisk mye bedre enn den bekjennelsen vi bruker på våre frelsesinnbydelser.
Så hvis man tror dette i sitt hjerte, og bekjenner dette med sin munn – hva blir man da? Et samlet klasserom proklamerer: Frelst!


OK. Den apostoliske trosbekjennelse har blitt brukt i alle historiske kirker opp igjennom tidene. Så la meg nå stille spørsmålet en gang til: Hvor mange av dere tror at paven er frelst? De fleste hender går i været. Det er godt man kan skifte mening!

Om norske ungdommers manglende innsikter skal kalles sjarmerende eller opprørende skal jeg la ligge. Men dette årets diskusjoner omkringkatolisisme og protestantisme har brakt mange fordommer og mye uvitenhet på banen. Og det er ikke begrenset til ungdommer!

Skal vi holde opp med å arbeide for enhet i Kristi kropp av frykt for å bli stemplet «som en av dem?» Er ikke enhver som tror på Jesus Kristus som Guds sønn og bekjenner ham som Herre, min bror og min søster? Hvem er en kristen? Bare Gud i himmelen kjenner hjertene.

Den hjemlige debatten står i grell kontrast til den brutale virkelighet i dagens Midtøsten. Er katolikker kristne? De er tydeligvis kristne nok til å henrettes av ISIS i Syria og Irak.