SAMME KJØNN: «Det forundrer meg at så mange kan være så skråsikre på at Gud ikke godtar samliv mellom to av samme kjønn», skriver Øivind Lindberg. Foto: Adobe Stock

Hva sier Gud i loven om kjønnslig omgang?

Det strides om hvem som har det rette synet på om to av samme kjønn som ønsker å dele livet sammen, er synd eller ikke. Har Gud sakt noe klart om at det er synd, slik mange mener?

I 3.Mos.18,22-23 står det: «Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig. Du skal ikke ha samleie med et dyr av noe slag og gjøre deg uren ved det. Heller ikke skal en kvinne by seg fram til et dyr og pare seg med det. Det er motbydelig.»

Les også
Det problematiske samlivet

I loven får både kvinnene og mennene et forbud mot å ha sex med dyr, men det er bare mennene som får et ekstra forbud om at de ikke skal ligge slik som en ligger med en kvinne.

Dersom det er et forbud for en mann å ligge med en mann, slik mange tolker det til, hvorfor får ikke kvinnene et forbud mot å ligge med hverandre i den samme loven? Hvorfor er det bare mennenes sex som er avskyelig?

Hvorfor er det bare mennenes sex som er avskyelig?

Jeg tror at loven er en av de mange renhetslovene vi finner i Bibelen på grunn av at den handler om å gjøre seg uren med dyr, og måten menn har sex på. Det er ikke vanskelig å forstå, at denne loven var viktig i den tiden den ble skrevet.

Det at en kvinne ikke har noe forbud mot å ligge med en kvinne, og at jeg ikke har noen grunn til å tro at Gud gjør forskjell, mener jeg at det ikke er et forbud for en mann å ligge med en mann, men om måten de ikke skal ligge på.

Dersom du ikke er enig, vil jeg gjerne få vite hvilken annen grunn det skulle være for at Gud gjør forskjell på menn og kvinner i loven.

Paulus sier heller ikke noe om kvinner som ligger med kvinner der han skriver i 1.Kor.6,9 og 1.Tim.1,10, om at menn som ligger med menn, ikke skal arve Guds rike.

Hvorfor advarte han ikke kvinnene, dersom de ikke skal arve Guds rike når de ligger sammen? Svaret på det er at Paulus kjente loven, og måtte forholde seg til at Gud ikke sier noe om en kvinne som ligger med en kvinne.

Les også
Paulus og homoseksualitet

Å dømme homofile og lesbiske par ut i fra det Paulus skriver i Rom.1,24 -31, er for meg uforståelig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I Rom.1,24 og 26, skriver han at de vanæret kroppene sine, og at Gud overga dem til skammelige lidenskaper i tillegg til at de brant i begjær etter hverandre, og drev utukt.

At to av samme kjønn som elsker hverandre, og som ønsker å dele livet sammen, vanærer kroppene sine, driver med skammelige lidenskaper, og brenner i begjær etter hverandre, passer ikke med det Paulus forteller. Det er menn og kvinner som lever i hor eller utukt han skriver om. Et par lever ikke i hor.

Det blir påstått av mange, at Gud fra skapelsen av, bare godtar samliv mellom en mann og en kvinne. Da kan kanskje noen forklare meg hvorfor Gud godtok at David og flere med han, levde med mange koner?

Hvorfor skulle ikke Gud tillate homofile og lesbiske å leve sammen, når de med flere koner levde i det vi nå regner som hor?

Les også
Var Paulus uvitende om likekjønnede ekteskap?

Bibelens ekteskap, slik Jesus forteller det, kan bare inngås mellom en mann og en kvinne. Det er ikke det samme som at Gud ikke godtar et livslangt samliv mellom to av samme kjønn.

Det forundrer meg at så mange kan være så skråsikre på at Gud ikke godtar samliv mellom to av samme kjønn.

Har vi lov til å tillegge Gud og Paulus et syn på homofile og lesbiske som de ikke har sagt noe som helst om? Gud sier ingen ting om et lesbisk par. Paulus sier heller ingen ting om dem.