ISRAEL: «Satan søker å utslette Israels hus for at profetiene om dette riket ikke skal oppfylles», mener innsenderen. Foto: Ariel Schalit/AP/NTB

En annen ånd har tatt over kirken

Den norske kirke er blant annet medlem i Det lutherske verdensforbund og kirkenes verdensråd. Kirkens kontakt med disse organisasjonene koordineres av Mellomkirkelig råd, som også har ansvar for å samordne og fremme Den norske kirkes kontakt med andre kirker i Norge, blant annet gjennom Den norske kirkes medlemskap i Norges Kristne Råd. Rådet tar også opp aktuelle internasjonale spørsmål for kirken.

Kampen her i verden står mellom Guds vilje og en annen ånd, Satan, mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet (Ef 6:12). Siden Satan har fått infiltrere de styrende kirkelige organer, vil hans kamp mot Gud gi ham mange seire.

Jesu lærte på oppfordring sine disipler å be, og denne bønnens helt sentrale tema er det samme som det evangeliske budskap disiplene skulle forkynne for hele Israel, nemlig «Himlenes rike». Dette jordiske riket som vår Herre og Frelser Jesus Kristus skal styre med jernstav fra Davids trone i Jerusalem etter sin gjenkomst. Jødene forkastet den gang sin Frelser og Messias, og dette riket ble satt på vent mens Guds nådes evangelium nå går ut til hele menneskeheten.

Men Guds ubetingede landløfter til Abraham og hans kjødelige ætlinger står fast, og det tusenårige fredsriket skal bli virkelighet etter den kommende sjuårige store trengsel- og vredestid (Daniels 70. åruke).

Satan søker å utslette Israels hus for at profetiene om dette riket ikke skal oppfylles. Kirken har allerede utslette Israels hus som Guds utvalgte eiendomsfolk, og påstår frekt at de er «den åndelige Israel». Dette er blant annet arven etter antisionisten og jødehateren Martin Luther.

Jeg ser nå at Mellomkirkelig råd vil gå enda et steg lenger, og stiller seg bak den ånd som hevder at Israel er okkupanter i sitt eget land, og at Den norske kirke nå vil ha en ny type Israel-turer der ordet «okkupasjon» er helt sentralt. Da må jeg minne om at Judea og Samaria, eller Vestbredden som det nå blir kalt, er gamle jødiske kjerneområdet og del av det ubetingede landløftet Gud ga Abraham.

Den norske kirke som over tid har blitt mer venner med verden enn med Gud og hans ord, er blitt en torn i øyet på Gud. Lignelsen om surdeigen er oppfylt i godt monn, og vi ser et frafall fra bibelske sannheter på alle områder.