BEVER: Den eneste som forstyrrer små endringer (i bekken), er beveren. Hvis den bygger demning, vil vannivået stige, skriver Petter Kvinlaug. Foto: Adobe Stock

Det er beveren som bestemmer

Jeg var mye på hytta på fjellet i min ungdom. Der hadde vi en liten elv som rant forbi – eller bekken som vi kalte den. Jeg badet mye i den og koste meg.

Jeg var der i sommer, og min nevø koste seg veldig. Han er 5 år. Da vi skulle reise hjem, ville han ikke det. Jeg sa til ham at vi har jo alt hjemme. Er det noe du vil ta med deg herfra? Han sa gråtende: «Kan vi ta med bekken?»

Vi vet at CO₂-utslippet fra naturen er 96 prosent og CO₂-utslippet fra mennesker er 4 prosent. Hva har det å bety?

Denne bekken renner ut i et lite vann, som igjen renner ut i en elv.

Om sommeren, når det er tørt, er det så vidt bekken renner. Når det er flom, kommer det mer enn 1.000 ganger så mye vann fra bekken. En forstyrrelse på 4 prosent i tilførselen av bekken vil ikke ha noe å bety for vannstanden.

Grunnen til det, er at utløpet regulerer dette. Hvis det kommer litt mer vann inn, vil det renne litt mer vann ut, og nivået vil holde seg konstant.

Den eneste som forstyrrer små endringer, er beveren. Hvis den bygger demning, vil vannivået stige. Jeg har revet mange demninger der. Det ser ut til at beveren vil overta hytta til hus. Den vil jo ha inngang under vann! Du verden hvor smarte de er. Det er en stor jobb å rive en beverdemning. De er skikkelig flinke konstruktører!

Vi kan tenke på havet som beveren her. Havet regulerer nivået av CO₂ i luften. På samme måte er det beveren som regulerer nivået i vannet. Små forstyrrelser i vannmengden fra bekken har ingen ting å si. Når det blir flom er jo det en forstyrrelse fra bekken på flere tusen prosent!

Den samme tankegang kan brukes når de snakker om å fjerne CO₂ fra atmosfæren. Fjerner vi 4 prosent av vannet vil bekken gi samme tilsig, men det vil renne mindre vann ut. Derfor vil ikke nivået endre seg noe, så lenge det renner. Dette gjelder også atmosfæren.

Slik er naturen viselig innrettet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kanskje dette kan gi noen nye synspunkter for mange på våre beskjedne 4 prosent menneskeskapte utslipp av CO₂ til atmosfæren.