Farlige fake news
Del
Jødehatets fake news har eksistert lenge før begrepet kom på banen etter presidentvalget i USA. En gjentagende dynamikk i antisemittismens historie er at myter og løgner om jødene har blitt spredd hvilket igjen har ført til forfølgelse.
login bli abonnent
icej norge,icej,israel,fake news,jødehat,usa,politikk,antisemittisme,jøder,israelkommentar