GOSPEL LIGHT: Dagen for lengst
...
GOSPEL LIGHT: Dagen for lengst har tatt steget bort fra den klassiske forståelsen av evangeliet om synd og nåde, lov og evangelium. Det er et «gospel light» hvor Gud skal pyntes på og forklares slik at han passer for nåtidens «forstandige» mennesker, skriver Jan Ernst Gabrielsen. Foto: Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto
Bibelkunnskap på søppelhaugen
Del
«Vil Gud ikkje verja By og Land, Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.»

Kjære Vebjørn Selbekk ! Nå er det gått over to uker siden du hadde ditt angrep på Jeremy Hoff og hans bok i lederen i Dagen.

Jeg ble både trist og rystet over din utrolige nedsabling av boken «22. juli-profetien». Det er skremmende at en som burde ha bibelkunnskap, fullstendig kaster den på søppelhaugen.

Du rører ved grunnleggende og klassisk evangelisk bibelforståelse som er helt klar på at ulykker og katastrofer kan være Guds advarsel eller dom over synd og ugudelighet. Det trodde Hans Nielsen Hauge, og alle kjente Guds menn som jeg har lest fra de siste 300 år. Endog vår salmedikter Elias Blix uttrykker samme forståelsen i fedrelandssalmen vår.

LES: Straffer Guds folk?

Det som er skjedd i ettertid med innlegg mot og for har vist at det er helt forskjellig gudsbilde som gjør seg gjeldende, og det viser at Dagen for lengst har tatt steget bort fra den klassiske forståelsen av evangeliet om synd og nåde, lov og evangelium.

Det er et «gospel-light» hvor Gud skal pyntes på og forklares slik at han passer for nåtidens «forstandige» mennesker. Det virkelige evangeliet er fremdeles «dårskap» for verden og vil alltid være det. Gud blir bare god og alt som humanismen kaller ondt er fra djevelen.

Helvete kan diskuteres og tolkes bort, og det er viktig å stille djevelens spørsmål: «Har Gud virkelig sagt?»

Tross alt sier Bibelen klart: «Jeg former lyset og skaper mørket, Jeg gir freden og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette.» (Jes. 45,7)

Det gjelder ikke bare Det gamle testamente, men vi leser at Han drepte Annanias og Safira i menigheten i Jerusalem og om Herodes står det: «Øyeblikkelig slo en Herrens engel ham fordi han ikke hadde gitt Gud æren. Han ble spist opp av mark og døde.»

LES: Jeremy Hoffs åndelige mentor

Det er tydelig at i dagens forsamlinger er det nesten uhørt å snakke om loven, synd og dom. Da kommer jo spørsmålet om hva det er som drar mennesker til Kristus og nåden?

Loven og dommen gjør helvete til en naturlig følge av Guds vrede over synd og ulydighet. Det gir mening til den grusomme smerte Jesus måtte gjennomgå for å sone vår synd, og herliggjør Golgata.

Rom. 1, 18 sier: «Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett.»

Vi har hørt i mange sammenhenger at i de siste dager blir det et skarpere og klarere skille mellom lyset og mørket, og mye av dette har å gjøre med vår troskap mot Bibelens bokstav. De som tør å stå for Boken fra perm til perm vil oppleve at sannheten kommer under press. Det er trist at Dagen nå har avslørt for alle at de ønsker å gå for det moderne budskapet.

Les Vebjørn Selbekks svar: Bibelkunnskap på hedersplassen

jan ernst gabrielsen,22. juli-profetien,jeremy hoff,dom