Ytre høyre i 2021

Cas Mudde (f. 1967) er en nederlandsk statsviter. I sin forskning har han vært opptatt av politisk ekstremisme og populisme. Han har fortrinnsvis studert utviklingen i Europa og USA, men har også inkludert høyresidens utvikling i land som India, Brasil og Israel. I 2008 fikk han Stein Rokkan-prisen for sammenlignende samfunnsvitenskapelig forskning. Denne aktuelle boken «The far right today» ble utgitt på engelsk i 2019.

Forordet er skrevet av Anders Ravik Jupskås og gir leserne en innsikt i viktige tema som Mudde senere beskriver i detaljer.

Tydelig og enkel gjennomgang

Jubskås er norsk statsviter og blant annet nestleder ved Senter for ekstremismeforskning. Han har klart å formidle essensen av Mudde sitt budskap på en tydelig og enkel gjennomgang med ett ni siders langt forord.

Jubskås oppsummerer forfatterens høyrepopulismen sin utvikling eksemplifisert med fire bølger. Den «første bølgen» kom etter den første verdenskrig i land som Italia og Tyskland. «Den andre bølgen» handler om skatteprotester i Frankrike og Skandinavia i 1960–70 årene.

På 1980-tallet startet en overraskende innvandring fra ulike land. Dette skapte usikkerhet og fiendtlighet fra flere sentrale land hvoriblant Danmark og Norge. Den «tredje bølgen» handlet mest om innvandring. Ytre høyre gikk over til den «fjerde bølgen» fra årtusenskiftet: 11. september, finans- og flyktningkrisen.

Denne fjerde bølgen samlet et bredt høyre populistisk publikum som ble sammensatt av en rekke høyreekstremister som dannet sine egne partier. Mens forfatteren sjelden refererer til utviklingen av høyreekstremister i Norge, beskriver Jubskås «vårt lille land», parallelt med resten av verden. Han viser til norske forhold hvor Anders Lange og senere Fremskrittspartiet ønsket en strengere innvandrings- og justispolitikk, mindre byråkrati og klimahysteri.

12 teser

Mudde har i sin fremstilling ofte vært svært detaljert og inkluderer mange ulike personer og politiske retninger i mange land. Setningene kan være lange og tunge. Boken avsluttes med 12 teser om den fjerde bølgen. Her slår han fast at ytre høyre er kommet for å bli. Han anbefaler derfor at vekten bør legges på å styrke det liberale demokratiet.

Boken inneholder et omfattende noteoversikt. Forfatteren har også, med en fyldig referanseliste. I bokens begynnelse er det ført opp definisjoner på alle forkortelser som er benyttet.

Han avslutter med en kronologisk liste over datoene for de ulike høyrepolitiske partier sin eksistens. Her er navnene bare oppgitt i forkortelser (akronymer) og for oss som er ukjente med terminologien er det litt tungvint å bla att og fram.

Forfatteren har en omfattende innsikt i tema. Boken kan brukes som oppslagsbok for lesere som er mer ukjent med ulike grader av ytre høyrebevegelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

DETALJERT: Cas Mudde har i sin fremstilling ofte vært svært detaljert og inkluderer mange ulike personer og politiske retninger i mange land, skriver Liv Wergeland Sørbye. Foto: Dreyer forlag
Anmeldt/Bok

Cas Mudde

Ytre Høyre i dag

Oversetter: Kjersti Velsand

Dreyer forlag

Utgitt i Norge 2021

206 sider