OPPDAGELSESREISE: Jan Rettedal håper lesere av «Som en av hans» kan oppdage mer av hvem Jesus er gjennom menneskene han møtte. Foto: Tore Hjalmar Sævik

Nysgjerrig på Jesu venner

Tidligere har Jan Rettedal skrevet bok om Jesus. Nå kommer oppfølgeren om menneskene Mesteren møtte.

Tolv år er gått siden Rettedal ga ut «Som en av oss». Den nye boken heter «Som en av hans».

– Ved å finlese de ulike tekstene om personene rundt Jesus, kom jeg tettere på dem og bedre kjent med hver enkelt. En god del visste jeg fra før, men mye var helt nytt, til og med når det gjaldt de mest kjente av dem, sier Rettedal.

Oppdagelsesreise

I fjor ble han pensjonist etter å ha vært evangelist og menighetsveileder i Den Evangelisk Lutherske Frikirke gjennom 35 år. Men han føler seg langt fra ferdig med å formidle evangeliet.

– Denne oppdagelsesreisen er det jeg har villet ta leserne med på. Slik blir vi også bedre kjent med Jesus, sier Rettedal om boken.

Den er gitt ut på Sambåndet forlag.

Jan Rettedal

Født 1953 i Sandnes. Gift med Ann Jorunn. Bor i Bergen.

Utdannet lærer.

Har arbeidet i Den Evangelisk Lutherske Frikirke i 35 år. Før det som lærer og i Norges KFUK-KFUM.

Har tidligere gitt ut bøkene «Som en av oss» og artikkelsamlingen «I tenkeboksen/En glad gutt».

Forstørrelsesglass

22 personer fra de fire evangeliene i Det nye testamente er med. Noen av dem som er mindre utførlig omtalt av evangelistene, er samlet i et felleskapittel.

– Helt fra tenårene har jeg vært fascinert av menneskene rundt Jesus, forteller Rettedal.

Det begynte med Tomas. Forkynneren mener at denne disippelen har fått et ufortjent dårlig rykte som tviler. Tilnavnet hans er «tvilling», og Rettedal har kunnet identifisere seg med det siden han selv har en tvillingsøster.

– Han er en av flere som jeg vil ha en forsvarstale for, sier forkynneren med et smil.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nyanserer Marta

Et annet eksempel på en som han vil nyansere ettermælet til, er Marta, søsteren til Maria og Lasarus.

Da Jesus var på besøk hos dem, sa han at Marta gjorde seg strev og uro med mange ting. Maria hadde derimot «valgt den gode del» ved at hun satte seg og lyttet til det Jesus hadde å si.

– Jeg synes Maria er blitt opphøyd på bekostning av Marta, sier Rettedal.

Han mener det er langt mer godt å si om Marta enn at hun var travel og ikke hadde tid til å lytte til Jesus.

– Jeg har vært på jakt etter gull i personskildringene, sier han.

Spørsmål om Judas

Men også mer utfordrende skikkelser har han fordypet seg i. Som student i Bergen på 1970-tallet ble Rettedal interessert i Judas.

– Hvem var han? Hva lå bak disippelengasjementet hans? Og hvorfor fikk det en så trist avslutning, spør Rettedal.

Han har prøvd å leve seg inn i hva Judas kan ha balt med av tanker og følelser og håper utforskingen kan være til ettertanke og oppbyggelse.

Nødvendig fantasi

Noen av personene i evangeliene følger Jesus gjennom store deler av hans virke og blir omtalt i forskjellige situasjoner. Andre er innom bare i korte sekvenser.

– Jeg har lest både på og mellom linjene, vedgår Rettedal.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bibelglede og bibeltrygghet har vært helt avgjørende for meg, sammen med et utvidet og fordypet kjennskap til Jesus.
Jan Rettedal, Forfatter

Å ta fantasien i bruk tror han er uunngåelig hvis man skal skrive en slik bok. Samtidig har han bestrebet seg på at han ikke skal gå imot teksten. Han ville heller ikke legge inn betraktninger som bryter med det man kan vite om livet i Israel på Jesu tid.

Derfor har han rådført seg med fagfolk, særlig førsteamanuensis emeritus Gunnar Johnstad ved NLA Høgskolen. Johnstad har stått sentralt i arbeidet med å oversette Bibelen til norsk.

Bibeltillit

– Hva ser du som det viktigste formålet med boken?

– Bibelglede og bibeltrygghet har vært helt avgjørende for meg, sammen med et utvidet og fordypet kjennskap til Jesus. I en tid med mye trosforvirring og bibelskepsis, har det vært viktig for meg å få fram at Guds ord er til å stole på. Tekstene tåler forstørrelsesglass – og kritiske blikk – på seg, sier Rettedal.

Fars gravstein

Boken har Rettedal tilegnet foreldrene sine, Sigrid og Petter Rettedal, som formidlet troen på Jesus til ham.

– Hvilket bilde sitter du igjen med av menneskene som fulgte Jesus?

– Det er det samme som innskriften på gravsteinen til mor og far: Alt av nåde, sier Rettedal.

Han understreker at dette også gjelder Maria som ble Jesu mor. Da engelen kom med budskapet om at dette skulle skje, fikk hun høre at hun var velsignet fordi hun hadde funnet nåde hos Gud.

– Det som ikke overrasket meg, men likevel var en deilig bekreftelse, var hvor fargerikt fellesskapet rundt Jesus var, sier Rettedal.

Feilende forbilder

Han mener de aller fleste lesere fortsatt kan kjenne seg igjen i både en og flere av personene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Og jeg er også blitt minnet om hvor radikale valg de tok ved å forlate det de eide og følge Jesus, sier han.

Samtidig ser han at både disiplene og den videre kretsen rundt Jesus viser seg som høyst feilbarlige mennesker.

– De var så uferdige da de startet. Ofte ble to skritt fram og ett tilbake, eller ett skritt fram og to tilbake. Men det er mye evangelium og trøst i å se dette, sier han.