Pinsebevegelsen ønsker å lede an i et stort samvirkelag som setter behovet kirkeplanting, menighetsutvikling og menighetsrevitalisering på agendaen, skriver innsenderen. Foto: Adobe Stock

Pinsebevegelsens norske drøm

Pinsebevegelsen skal lede an et stort samvirkelag for lokalmenigheten.

«Vi tror på hele Norge» handler om drømmen om sunne og livskraftige lokalmenigheter i bygder og byer over hele Norge. Pinsebevegelsen ønsker å lede an i et stort samvirkelag som setter behovet kirkeplanting, menighetsutvikling og menighetsrevitalisering på agendaen.

Framtidsutsikter lokalt og nasjonalt. De siste 20-25 årene har jeg hatt en stor interesse og hobby omkring eiendomsutvikling. Dette har ledet meg til å investere i både tomter, etablerte boliger og renoveringsobjekt. En essensiell del av eiendomsutvikling er framtidsutsikter. Tomter skal bli til nybygg. Eksisterende boliger har utviklingspotensial. Renoveringsobjekt trenger mer gjennomgripende endringer. Passivt eierskap vil i beste fall føre til forfall og i verste fall til konkurs.

Knut Idland: pinsepastor i Betel Hommersåk og styremedlem i Pinsebevegelsens lederråd. Foto: Arkiv

Menighet er ikke så veldig ulikt. De som tjener og leder an i lokalmenigheten trenger å løfte blikket og ha framtidsutsikter for den. Det fins «tomter» (områder) som trenger nye menigheter. Etablerte menigheter trenger både «oppussing» og utvikling og mange menigheter som strever trenger gjennomgripende endringer. Uten framtidsutsikter blir vi i villrede, retningsløse og lokalmenigheten «forfaller».

Selvinnsikt er viktigere enn sjøutsikt sa en klok kar til meg en gang.

Ved boligkjøp blir vi forelagt salgsprospekt. Prospektet inneholder meglers beskrivelser som ofte selger inn det unike, særegne og gode potensiale i eiendommen. Framtidsutsiktene er lyse. Blar du videre i prospektet finner du takstmannens rapport. En tilstandsrapport er ikke en trussel, men en hjelp som gir verdifull og nødvendig innsikt til hva som bør tas tak i. Å ignorer tilstandsrapporten vil være å lure seg selv.

Uten ramtids-utsikter blir vi i villrede, retningsløse og lokalmenigheten forfaller.

I overført betydning ligger lokalmenighetens selvbedrag potensielt i å drømme om vekkelse og samtidig ignorere tiår av svekkelse. Vi trenger både å innse tilstanden, sette ord på svakhetene og arbeide planmessig for utbedringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Paulus gir både ros og ris til menighetene han skriver til. Han lar det ikke være noe tvil om hva menighetene bør ta tak i dersom de skal se en sunn utvikling. I Johannes Åpenbaring ser vi også tydelig hvor Jesus går på inspeksjon i lokalmenighetene i den siste tid. Han er opptatt av tilstanden.

Oversikt

Pinse menighetsliv. La meg derfor gi en kort oversikt over planer og tiltak som «samvirkelaget» pinsebevegelsen inviterer til.

Utsikt

Vår ambisjon er å plante 100 nye kirker de neste ti årene. Nye menigheter, på nye steder som når nye mennesker.

Innsikt

Erfaringer tilsier at minst 300 menighetspionerer må trenes om dette skal bli virkelighet. Blir du med på mobiliseringen? Gud kaller, vi anerkjenner og responderer. Kanskje kirkeplantingsskolen er neste stoppested for deg høsten 2021?

Utsikt

Drømmen er sunne og livskraftige menigheter i hver krink og krok av Norge.

Innsikt

Vi trenger ledergrupper med en klar tanke, et tydelig språk og gode planer for utvikling. Derfor inviteres deres menighet med på en utviklingsreise over to år hvor det jobbes med både utsikt og innsikt. Verktøyet for menighetsutvikling kaller vi Led læringsfellesskap. Tilbudet rulles ut over hele Norge høsten 2021.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Utsikt

Vår drøm er revitalisering av menigheter som på ulike måter strever.

Innsikt

Selvstendig? Ja. Uavhengig? Ikke klokt. Å være overlatt til seg selv hjelper ofte ikke på motet og troen. Derfor tror vi på menighetsveiledere som går sammen med menigheter for å finne den beste veien videre. 35 betrodde menighetsveiledere kontakter menigheter og gjør avtaler hver uke for tiden.

Vi tror på Jesus, menigheten, framtiden og Den hellige ånds bevegelse over heler Norge.