Foto: Adobe Stock

Kjempe som en atlet

Nåde og kraft i tospann er hemmeligheten til Paulus.

Hvilket råd ville du gitt til en som står midt i tjeneste med konflikter? Eller opplever kraftløshet i livet? Det er det Paulus gjør når han skrivet til Timoteus, han gir råd til hvordan han skal leve midt i en utfordrende tjeneste.

Vel, utfordringer i livet og tjenesten er ikke noe fremmed for noen av oss. Vi har alle opplevd det eller kanskje står midt i det.

Da er det interessant å lese hva Paulus skriver til Timoteus. Selv om ikke alt gir mening med en gang, må en lese det igjen og igjen. For Paulus' råd er: «Bli sterk ved nåden i Kristus Jesus» (2 Tim 2,1).

Nåden i Kristus er velkjent for oss. Det er den ubetingede kjærligheten og tilgivelsen fra Gud ved korset, som hele vår gudsrelasjon er basert på.

GEIRR STANDAL: Misjonær i Brasil for De frie evangeliske forsamlinger (DFEF). Foto: Privat

Tilgivelse og styrke

Men hva betyr det å bli sterk i nåden? Er ikke nåden «bare» tilgivelse? Er nåde også kraft?

I konteksten vil Paulus be Timoteus om å overlevere evangeliet til trofaste mennesker og være klar til å lide for det. Å kjempe i tjenesten som en soldat, idrettsmann og bonde. For å kunne utføre dette trenger Timoteus kraft, og det er her Paulus knytter kraft og nåde sammen i sitt råd.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kort sagt

Utfordringer i livet og tjenesten er ikke noe fremmed for noen av oss.

Å lese bruksanvisninger blir oppfattet som bortkastet tid.

Koblingen mellom nåde og kraft er en hemmelighet som Paulus har lært i tjenesten.

Du har kanskje hørt dette sitatet: «Hvis ingenting virker, les bruksanvisningen.»

Det er jo slik med oss mennesker og kanskje særdeles for oss menn, at det å lese bruksanvisninger blir oppfattet som bortkastet tid. Inntil vi plutselig står helt fast og ikke skjønner noe av hvordan vi skal løse det.

Les også
Evangeliet er ikke godt nytt for alle

Slik er det med enkelte mennesker som lever kristenlivet på denne måten. De gjør så godt de kan, ofrer seg i tjenesten. Med tanker og visjoner, men så blir verken liv eller tjenesten slik. Plutselig står en rådvill og kraftløs.

Jeg tror det er dette Paulus prøver å hindre skal skje med Timoteus; at han skal gå tom for krefter i tjenesten, i møte med behovene og utfordringene.

Paulus' hemmelighet

Denne koblingen mellom nåde og kraft er en hemmelighet som Paulus har lært i tjenesten. For i dette samme brevet skriver Paulus at det er Kristus som har frelst oss. Det er han som har kalt oss av bare nåde.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Et annet sted skriver Paulus om sitt liv og tjeneste: «Men av Guds nåde er jeg den jeg er, og hans nåde mot meg her ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn alle…» Men så stopper han opp for å poengtere kilden til slik utholdenhet i arbeidet: « … det vil si: ikke jeg, men Guds nåde som er med meg» (1 Kor 15,10).

Paulus prøver å hindre at Timoteus skal gå tom for krefter i tjenesten.

Styrker sjel og kropp

Paulus sier at tjenesten er et resultat av nådens kraft. Å forstå og leve i dette er viktig.

For når forståelsen av at Guds nåde ble utøst for meg før verden ble skapt og manifestert på korset, og med det kalle meg av bare nåde, gjør noe med min sjel.

Les også
Misjonskonferanse i Moss

Den styrkes, og jeg blir dratt enda mer mot Jesus. Og når sjelen blir styrket, vil også mitt legeme styrkes, i den forstand at det vil være villig til å gå dit han vil og å gjøre det han har kalt meg til. Dette er nådens kraft.

Så hvordan bli sterk ved nåden i Kristus? Ved enkelt å la takknemligheten og lovprisingen til Gud vokse i våre hjerter. For den nåden han har vist oss og fortsatt vil vise oss, gir oss kraft ved Den Hellige Ånd til å kunne fullføre hva han har kalt oss til.