RUSFORM: En narkoman kvinne setter en sprøyte med heroin i Nygårdsparken i Bergen.

Ikke åpenbart at avkriminalisering av narkotika er svaret

Kristenkonservativ redaktør Andreas Masvie vil avkriminalisere narkotika og henviser til portugisiske erfaringer. Det grunnlaget er for tynt.

Norge har aldri vært nærmere en radikal rusreform som denne måneden da Arbeiderpartiet, med stor intern uenighet, sa et endelig nei en generell avkriminalisering av narkotika.

– Vi skal ikke senke terskelen for unge inn i rus. En generell avkriminalisering av narkotika frykter jeg mange unge mennesker vil blande sammen med legalisering, forklarer Jonas Gahr Støre til NTB.

Den kristne redaktøren i magasinet Mentsch og journalisten i den borgerlige avisen Minerva, Andreas Masvie, er imidlertid skuffet, noe som får en avholdsavis som Korsets Seier til å sperre opp øynene. Hvordan kan han ønske å tillate å åpne dørene for rusmidler i Norge? Masvie påpeker attpå til at «Man bør aldri skille tro og politikk. Troen skal lede oss til prinsippene våre».

Ja, Jesus gjorde vann til vin, men Paulus er ikke sen om å beskrive «Festing, utskeielser og fyll» som synd. Ifølge profeten Hosea biter den som en slange og hugger som en orm.

Jesus selv formaner til en aktverdig etisk livsførsel. På enkelte punkter strammer han til og med inn på Moseloven. Mange kristne har i moderne tid frimodig oversatt dette til en kamp for statlig forbud. I USA lyktes man med å forby alkohol på 1920-tallet, men etter noen år ble loven reversert fordi et forbud var en gave til organisert kriminalitet. De som ivrer for rusreform peker på at vi ser det samme i dag. Store deler av Latin-Amerika lider under den vestlige verdens forbudslinje mot narkotika. Lokale narkobaroner besitter enorm makt og er ikke redd for å bruke den.

Masvie mener derfor at troen leder til prinsipper som sier noe om hva vi ønsker å oppnå, «så er det politikken sin oppgave å finne ut hvordan en skal oppnå det. Det er for eksempel ingen steder i Skriften hvor det står at for å føre god ruspolitikk må du ha forbudslinje. I stedet gir troen oss noen retningslinjer for å forstå hva som er godt, og så må vi finne ut hvordan vi best kan realisere dette».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi er enige i at Jesus ikke virker videre opptatt av å påvirke romerne eller andre styresmakter til å innføre et mer etisk lovverk. Han virker mer opptatt av oss. Deg og meg.

Samtidig er Korsets Seier langt ifra overbevist om at å legalisere narkotika vil være et gode for fellesskapet. Erfaringene fra Portugal, som har gjort dette, er interessante. Samtidig finnes det ikke noe krystallklart bevis. Ja, dødsfallene har sunket, men forbruket har økt noe. Vi vet lite om de langsiktige effektene. Dødsfall og hiv er indikatorer, men ikke de eneste. Andre faktorer er vanskeligere å måle med det første, som ødelagte liv og familier.

Om en liberalisering er et gode for fellesskapet er ikke så åpenbart som særlig MDG, SV, Rødt og Venstre hevder.