VIND: Et bilde brukt om Ånden er vind som blåser: Du kan ikke se den, men du ser effekten av vinden på trærne når bladene danser i luften. Foto: Adobe Stock

Fire grunner til å omfavne Den Hellige Ånd

Det var grunner gode nok til at Jesus reiste til himmels.

1) HVORFOR DRAR JESUS?

Etter 33 år på jorden kommer dagen da Jesus forteller disiplene at han ikke skal være blant dem for alltid. Om ikke lenge går han bort, men de trenger ikke være redde.

Jesus påstår faktisk at det er bedre for dem at han drar (Joh 16,7). Hvorfor det?

Dersom han ikke drar, kommer ikke Talsmannen. Men om han drar, kan han sende Talsmannen.

Les også
Israelvennskapet ungdom ikke forstår

Å leve fysisk sammen med Jesus høres helt utrolig ut! Hva kan vel være bedre enn å høre hans stemme, få en klem full av godhet, bli trøstet og anerkjent av hans ord, og ikke minst med egne øyne se alle under og mirakler han gjør?

Vel, Jesus selv sier at det er mer for disiplene å erfare og leve i. Det samme minner han oss på i dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Så hvem er denne Talsmannen han vil sende til jorden? Det er Den Hellige Ånd.

Jesus er sentrum i kristen tro, og fordi han har levd i tid og rom kan det være litt lettere å forholde seg til ham.

Les også
Slik vil hun nå nye israelvenner for Kristus

For noen kan Den Hellige Ånd virke litt skremmende, en usynlig ånd som vil overta kontrollen i livet, tenker kanskje noen?

Et bilde brukt om Ånden er vind som blåser: Du kan ikke se den, men du ser effekten av vinden på trærne når bladene danser i luften.

Jesus er vår læremester og hans ord er liv og sannhet. La oss derfor søke å bli kjent med Den Hellige Ånd. Vi ønsker jo Jesus velkommen i menigheten. Fortjener ikke da også Den Hellige Ånd å bli ønsket velkommen midt iblant oss?

MARIA TORGUSSEN HELGERUD: Forkynner i Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ). Foto: Alice Tegle

2) ER ÅNDELIGHET FOR DE SVEVENDE?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Apostlenes gjerninger forteller at Ånden kom over disiplene og flere tusen med dem, en tidlig pinsedag i Jerusalem. De hadde ventet på Ånden, men når, hvor og hvordan de ville møte ham, var usikkert.

Er dette første gang vi hører om Den Hellige Ånd i Bibelen? Nei, vi vet at Guds Ånd svevde over jorden allerede i skapelsen (1 Mosebok 1,2).

Disiplene ble født på ny like etter Jesu oppstandelse. Jesus gikk til dem, pustet på dem og sa: «Ta imot Den Hellige Ånd!» (Joh 20,22). Gud er ånd, og alt det som har med Guds rike å gjøre må forstås ut ifra et åndelig perspektiv.

Les også
Kristne står i gjeld og takk til jødene

Da en av Israels lærde lærere, Nikodemus, møtte Jesus med mange spørsmål, svarte Mesteren: «... den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike» (Joh 3,3).

Mennesket er skapt med en ånd, i tillegg til kropp og sjel. Selv om åndelighet kan være litt fremmed for oss nordmenn, må vi ikke glemme at det er normalen i Guds rike. Takket være ånden i oss kan vi kjenne Gud og ta del i Guds rike.

Å bli født på ny handler om å tro på Jesus og ta imot hans pust i vår ånd. Først da kan vi virkelig kjenne Gud og forstå det som er av ånd og gi det videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

På pinsedagen ser vi en annen mer kraftfull side ved Ånden; han kom som en storm og mektig vind.

3) HJELP!

Kjært barn har mange navn. Det gjelder også Den Hellige Ånd. Navnene beskriver hans egenskaper og personlighet.

Da Jesus lot seg døpe av Johannes, kom Ånden som en due. Duen er blitt selve ikonet på fred verden over. Den Hellige Ånd er fred som overgår all forstand.

På pinsedagen ser vi en annen mer kraftfull side ved Ånden; han kom som en storm og mektig vind. Som ild landet han på folket og fylte dem med en overnaturlig, himmelsk kraft, på en slik måte at de så beruset ut (Apg 2).

Les også
Disse tegnene følger sunn åndelighet

Jesus forteller at Den Hellige Ånd skal veilede oss til hele sannheten, herliggjøre ham, gi visdom og mye mer (Joh 16,5). Bønnen får en ny dimensjon når Ånden lander på jorden.

Et åndelig bønnespråk som kommuniserer hemmeligheter med Gud gir alle som tar imot, et rikere bønneliv.

Hjelperen er også hvem han er. Roper du «hjelp», uansett når på døgnet det måtte være, kommer han og vil være din Hjelper.

4) EN BEDRE VERSJON AV MEG SELV

Den som er født på ny har Guds ånd og pust iboende. På pinsedagen kan man si at Ånden kom over oss og ordinerte oss til tjeneste. Den Hellige Ånd er i meg, for meg og over meg for andre.

Kroppen og sjelen drar oss i ulike retninger, men ånden drar oss mot Gud. Når Den Hellige Ånd er i og over oss vil gode ting skje.

Bibelen kaller en dimensjon av Åndens verk for «Åndens frukter». Frukten av Ånden i vårt liv er at han hjelper oss til å ta imot kjærlighet, og gi kjærlighet til andre.

Les også
Pinsevenn-pappa ba om «Holy Ghost» på Stjernekamp

Økt tålmodighet er en annen frukt. Hvem trenger vel ikke mer av det?

Galaterbrevet 5,22 ramser opp herlige egenskaper vi mennesker får anledning til å blomstre i med hjelp av Ånden.

I oss selv vil vi falle og kjenne på stadig tilkortkommenhet. Ånden inviterer oss til et rikere liv, et liv der Gud tar bolig i oss, over oss og rundt oss.