BER FOR NASJONENES FRELSE: En voksen kvinne ber for Norge og Israel i Kristkirken i Bergen i 2007. Foto: Marit Hommedal / NTB

Evangelisering med bønn som våpen

I begynnelsen av 2. året på videregående tok jeg initiativ til å starte med morgenbønn før frokost.

Jeg gikk på en kristen internatskole. På starten av det skoleåret skrev jeg ned navnet på seks medstudenter vi skulle be for.

Etter en liten stund begynte ting å skje.

Les også
En kristen hederskultur

Internatskolen brukte hvert år å arrangere en møteuke. Dette året ble denne ene uken til fire, og mellom 20 og 30 av medelevene mine tok valget om å følge Jesus i løpet av disse ukene.

I denne perioden husker jeg at jeg bad for en av jentene i klassen som hadde kroniske ryggsmerter. Det var så ille at hun hadde fritak fra gymtimen.

Da vi bad for henne forsvant ryggsmertene og etter dette kunne hun ha gym som vanlig. Før slutten av skoleåret kunne jeg krysse av alle navnene på bønnelisten min for hver og en av de hadde tatt imot Jesus.

I ettertid er det ikke vanskelig å se sammenhengen mellom bønnemøtene på morgenkvisten og alt det Gud gjorde på skolen vår dette året.

Snakk med Gud om din neste

Denne sammenhengen ser vi tydelig på pinsedag også. Før pinsedag står det at de «holdt seg samstemmig til bønnen og påkallelsen» mens de ventet.

Resultater var at 3000 mennesker kom til tro og ble lagt til menigheten den dagen.

Oppdraget Jesus ga disiplene rett før han dro opp til himmelen kom med en instruks og et løfte. Det første de skulle gjøre var å vente – vente til de hadde blitt kledd i kraft til oppdraget. Hva gjorde de mens de ventet? Jo det står at de brukte tid i bønn.

FORFATTER: Andreas Fjellvang, pastor i pinsemenigheten Familiekirka i Mo i Rana. Foto: KS arkiv

Det finnes en sterk kobling mellom bønn og evangelisering. Reinhard Bonnke har uttalt dette mange ganger:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Evangelisering uten bønn er som dynamitt uten en detonator. Og bønn uten evangelisering er lik en detonator uten dynamitt. Begge deler må gå hånd i hånd for å se våre nasjoner rystet av evangeliet og Guds kraft»

Den kjente argentinske lederen og pastoren Ed Silvoso har skrevet en bok om dette temaet kalt Prayer Evangelism, som kan oversettes med Bønne-evangelisering.

Silvoso gir en enkel definisjon på hva det går ut på «Å snakke med Gud om din neste før du snakker til din neste om Gud»

Synlig og usynlig effekt

Historien er full av eksempler på hvor kraftig det er når man kombinerer bønn og evangelisering.

I november 1844 begynte George Mueller å be om frelse for fem personer. Han sier:

«Jeg ba hver dag uten en eneste pause, enten jeg var syk eller i helse, på land eller på sjøen, og uansett hvilket press jeg måtte oppleve."

Etter 18 måneder med slik bønn ble den første av de fem omvendt. Fem år senere kom den andre, og den tredje etter ytterligere seks år. I sin preken sa Mueller at han hadde bedt i 36 år for de to andre, men de var fortsatt ikke blitt frelst.

Biografien hans sier at den ene av disse to «ble kristen før Muellers død og den andre noen år senere.»

Spesifikk bønn gir spesifikke resultater.

Hva skjer når vi kombinerer bønn og evangelisering:

1) Når vi ber for menneskene rundt oss begynner Gud å jobbe med hjertene deres og åpner deres sinns øyne, slik at de kan se Kristus.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Paulus skriver til menigheten i Korint: For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet.

Jesus ga Saulus følgende kall på veien til Damaskus:

Jeg sender deg til dem (hedningene) for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud.

Ved å be først, så forkynne ordet for mennesker vil deres øyne bli åpnet evangeliet.

2) Når vi ber skjer det noe med oss.

Gjennom bønn har Gud invitert oss til å samarbeide med Ham.

Den engelske predikanten Charles Spurgeon sa: «Bønn bøyer himmelens allmakt til ditt ønske. Bønn beveger hånden som beveger verden». For et privilegium det er! Vår tro vokser når vi ser Guds ord fullføre det det ble sendt for å utføre.

Når vi ber og søker Gud, vil Han la seg finne. I møte med Han blir vi forandret og formet til å bli mer lik Ham og den Han har skapt oss til å være.

3) Når vi ber skjer det noe med menigheten vår.

Menigheten vokser, folk kommer til tro, nye kirker plantes og Guds rike går fram. Flere arbeidere blir forløst inn i høsten. Kristi legeme blir bygget opp når troende lærer å be og jobbe sammen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

4) Målrettet bønn.

Noe skjer hver gang vi ber, men det er ikke bestandig man ser synlige resultatet der og da. Bønnearbeid er som tunnelarbeid. Det kreves målrettet fokus for å få et gjennombrudd.

Ikke bare be at folk skal bli frelst, men nevn de med navn. Når du ber for naboer og kollegaer, nevn de med navn. Spesifikk bønn gir spesifikke resultater.

5. Vær beredt.

«Be også for oss, at Gud vil åpne en dør for Ordet, så vi kan tale Kristi mysterium», skrev Paulus til kolosserne.

Er du villige til å gå inn i dørene Gud åpner opp for deg? Hva gjør du når naboen som du har bedt for inviterer deg på kaffe? Da er det en tid for å være bønnesvaret. Ikke sov i høsttiden!

Til slutt vil jeg si at man ikke trenger en spesiell utrustning for å være et vitne.

Et vitne forteller ganske enkelt hva man har opplevd. Apostlene Peter og Johannes’ respons på forfølgelsen var «Vi kan ikke la være å snakke om det vi har sett og hørt». Så fortell frimodig hva Jesus har gjort i ditt liv og det han betyr for deg personlig.

Jeg ønsker å utfordre deg til å spørre Gud om det er noen du skal be målrettet for fremover.