Dragartist: Presten Andreas Ihlang Berg kler seg av og til ut som en kvinne for å utfordre kjønnsstereotypiene.  Foto: Foto: Henrik Evartson

Ønsker skeiv teologi i kirken - åpen for flere enn to i ekteskapet

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)